กสทช.ส่งเงินประมูลคลื่นโปะรายได้รัฐ

วันที่ 03 ต.ค. 2561 เวลา 08:16 น.
กสทช.ส่งเงินประมูลคลื่นโปะรายได้รัฐ
กสทช.ส่งเงินประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ งวดแรกของไอ เอ เอสเข้ากองทุนดีอี 900 ล้าน นำส่งคลังอีก 5,000 ล้าน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.นำเงินในอัตรา15% ของรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ งวดแรกที่ได้รับจากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) ในเครือเอไอเอส หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว 934,275,000 บาท นำส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) และ นำเงินรายได้จากการประมูลนำส่งเข้ากระทรวงการคลังอีก 5,290 ล้านบาท เพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขที่ กสทช.ประกาศกำหนด เงินที่ได้จากการคัดเลือก ผู้ชนะประมูล เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการ คัดเลือก และเงินที่ต้องนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วเหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตาม พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 24 วรรค 3

อย่างไรก็ตาม เงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมะเฮิรตซ์ งวดแรกของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต (DTN) เมื่อได้รับแล้ว สำนักงาน กสทช.จะรีบนำส่งเข้ากองทุนดีอี และนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ซึ่งในการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ครั้งล่าสุด มีผู้ชนะการประมูล 2 ราย ประกอบด้วย 1.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) เสนอราคารวม 12,511 ล้านบาท เป็นผู้ชนะการประมูลจำนวน 1 ชุด คลื่นความถี่ชุดที่ 1 รวม 2x5 เมกะเฮิรตซ์ ในช่วงความถี่วิทยุ 1740-1745 เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 1835-1840 เมกะเฮิรตซ์ และ 2.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต (DTN) เสนอราคารวม 12,511 ล้านบาท เป็นผู้ชนะการประมูลจำนวน 1 ชุด คลื่นความถี่ชุดที่ 2 รวม 2x5 เมกะเฮิรตซ์ ในช่วงความถี่วิทยุ 1745-1750 เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 1840-1845 เมกะเฮิรตซ์