เลื่อนไปเรื่อย! บัตรแมงมุมรถเมล์ยังไม่พร้อม คาดเปิดใช้ มี.ค.62

วันที่ 02 ต.ค. 2561 เวลา 14:34 น.
เลื่อนไปเรื่อย! บัตรแมงมุมรถเมล์ยังไม่พร้อม คาดเปิดใช้ มี.ค.62
ขสมก.อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบรองรับ บัตรโดยสารร่วม คาดได้ใช้งานจริง มีนาคม 2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รายงานว่า การติดตั้งเครื่องอ่านบัตรโดยสาร ขณะนี้ ขสมก.ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรโดยสารเวอร์ชั่น 2.0 บนรถโดยสารธรรมดา 800 คัน ซึ่งเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้บริการแล้ว 300 คัน ส่วนที่เหลืออีก 500 คัน คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ส่วนการติดตั้งบนรถโดยสารที่เหลืออีก 1,800 คัน ขณะนี้ติดตั้งแล้ว 700 คัน คาดว่าจะดำเนินการติดตั้งเสร็จพร้อมใช้งานทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายน 2561

สำหรับการปรับปรุงระบบฯ จากเวอร์ชั่น 2.0 เป็นเวอร์ชั่น 2.5 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อขอข้อกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขการทดสอบ เพื่อรองรับบัตรโดยสารร่วม (บัตรแมงมุม) ที่จะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปรับปรุงระบบฯ ต่อไป โดยจะใช้ระยะเวลาปรับปรุงระบบฯ ประมาณ 4 - 6 เดือน คาดว่าจะสามารถปรับปรุงระบบฯ เสร็จและใช้งานได้ประมาณเดือนมีนาคม 2562

ทั้งนี้ ขสมก.ยังไม่ได้มีการชำระค่าเช่าระบบฯ กับ บมจ.ช ทวี และคณะกรรมการตรวจรับฯ ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจรับระบบฯ ตามขอบเขต TOR แต่อย่างใด เนื่องจากรอการแก้ไขสัญญา หลังจากยกเลิกสัญญาตัวเครื่องเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติแล้ว ส่วนในกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถส่งมอบงานได้ครบตามเงื่อนไขสัญญา ขสมก.ก็จะดำเนินการคิดค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญากับบริษัทฯ ต่อไป