ยาสูบล้นสต๊อกถึงปี66เล็งให้เอกชนช่วย้เกษตรกรรับซื้อแทน

  • วันที่ 28 ก.ย. 2561 เวลา 13:43 น.

ยาสูบล้นสต๊อกถึงปี66เล็งให้เอกชนช่วย้เกษตรกรรับซื้อแทน

รองผอ.เผยยาสูบล้นสต๊อกยาวถึงปี2566พร้อมหามาตรการเยียวช่วยเหลือเกษตรกรเล็งให้เอกชนช่วยรับซื้อ ปลูกพืชอื่นทดแทน

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. นายชัชชัย ศิริระวีกูล รองผู้อำนวยการการยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดเผยกรณีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบเดินทางมาประท้วงหน้ากระทรวงการคลังเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลรับซื้อใบยาสูบว่า การยาสูบแห่งประเทศไทย กำลังมีปริมาณใบยาสูบคงคลังค่อนข้างสูง ทางคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยจึงพิจารณาว่าต้องจัดหาใบยาสูบให้สมดุลกับปริมาณใบยาสูบคงคลัง เนื่องจากหากมีการรับซื้อมากเกินไป จะทำให้ปริมาณใบยาสูบคงคลังสูงขึ้นจนควบคุมไม่ได้ และทำใบยาสูบที่เก็บนานเสื่อมคุณภาพ จึงต้องมีการปรับลดการรับซื้อซึ่งฤดูการผลิตที่จะเริ่มต้นในระหว่างเดือนก.ย.-ต.ค. นี้ จะมีการปรับลดการรับซื้อใบยาสูบตามความเหมาะสม เพราะปัจจุบันมีปริมาณใบยาสูบคงคลังที่สามารถใช้ผลิตได้ถึงปี2566

"ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางการยาสูบแห่งประเทศไทย  จึงได้กำหนดมาตรการเยียวยาไว้หลายรูปแบบ โดยประชาสัมพันธ์สถานการณ์ข้อเท็จจริงให้กษตรกรได้รับทราบข้อเท็จจริง และจะพยายามจัดสรรโควต้าให้มีผลกระทบกับผู้เพาะปลูกหรือผู้ประกอบการยาสูบให้น้อยที่สุด ขณะที่บางส่วนจะติดต่อกับทางภาคเอกชนที่มีความสามารถมาช่วยรับซื้อ  และส่งเสริมเรื่องการเพาะพืชทางเลือกอื่นๆทดแทน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเพิ่มเติม”  รองผู้อำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทยกล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ