หัวเฉียวกางแผนลงทุน สยายปีกรับเทรนด์สูงวัย

  • วันที่ 28 ก.ย. 2561 เวลา 06:13 น.

หัวเฉียวกางแผนลงทุน สยายปีกรับเทรนด์สูงวัย

โดย...ภูวดล โกมลรัตนเสถียร

ธุรกิจโรงพยาบาล นับเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมดาวรุ่งที่มีโอกาสขยายตัว ต่อเนื่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จากอานิสงส์การที่โครงสร้างประชากรไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเทรนด์การดูแลรักษาสุขภาพ ทำให้ภาคเอกชนหลายแห่งต่างเดินหน้าลงทุนตามแผนธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ

สุธี เกตุศิริ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดเผยว่า โรงพยาบาลได้เตรียมแผนลงทุนในช่วง 3-5 ปีจากนี้ ราว 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนสำหรับเพิ่มพื้นที่รองรับการให้บริการ ผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบการดำเนินการ ว่าจะเป็นการรีโนเวตอาคารหลังเดิม หรือสร้างอาคารหลังใหม่ โดยหากเลือกวิธีการรีโนเวตจะเปิดบริการได้ภายในปี 2562 แต่หากเป็นวิธีก่อสร้างใหม่คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 2563 เบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบลงทุนราว 200-300 ล้านบาท

ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะช่วยให้โรงพยาบาลมีจำนวนเตียงเพิ่มขึ้นอีก 100 เตียง ซึ่งจะสามารถรองรับจำนวน ผู้ป่วยประกันสังคมเพิ่มได้อีกกว่า 5 หมื่นราย จากปัจจุบันที่มีจำนวนเตียง 338 เตียง และมียอดผู้ใช้บริการทั้งหมด 6 แสนราย ขยายตัวเพิ่มขึ้น 6% จากปีที่ผ่านมา รวมทั้งจะแบ่งงบลงทุนประจำปี 200-300 ล้านบาท/ปี เพื่อใช้สำหรับพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ

ขณะเดียวกันได้เตรียมแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อยกระดับให้ โรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นโรงพยาบาลที่รักษาโรคซับซ้อน โรครักษายาก (ระดับตติยภูมิ) ในหลากหลายสาขามากขึ้นกว่าปัจจุบัน โดยในปี 2563-2564 มีแผนจะเปิดศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma Center) รวมถึงการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ และการปรับปรุงอาคารสถานที่ คาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท

ด้านแผนงานปี 2561 จะใช้งบลงทุน 60 ล้านบาท สำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้นปี 2562 รวมทั้งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ใหม่สำหรับผู้สูงอายุที่ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้น โดยได้เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุชื่อ "บ้านสุขใจ" (Happy Home)

"ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ได้ลงทุนปรับปรุงและพัฒนาด้านต่างๆ จนถึงปัจจุบัน ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ให้สอดรับกับการแข่งขันที่สูง โดยเฉพาะวิวัฒนาการทางการแพทย์ เพราะหากไม่มีการปรับตัวเราก็จะเสียโอกาสและเสียบุคลากรทางการแพทย์" สุธี กล่าว

สุธี กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายการบริหารจะมุ่งเน้น 5 เรื่อง ได้แก่ คุณภาพการรักษา ความโปร่งใส ความเอื้ออาทร การมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ และค่าบริการไม่แพง โดยหากเทียบกับเอกชนอื่นจะมีค่าบริการที่ถูกกว่า 50%

สำหรับรายได้ของโรงพยาบาลมาจากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปสัดส่วน 65% แบ่งเป็นจ่ายเงินเอง 50% และผู้ป่วยประกันชีวิตอีก 50% ขณะที่ผู้ป่วยประกันสังคมมีสัดส่วน 35% และคาดว่าใน 3 ปีจากนี้จะมีผู้ใช้บริการเพิ่ม 7% โดยในปีที่ผ่านมามีรายได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 10% และคาดว่าในปีนี้รายได้จะเติบโต 10-15%

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ