"สตาร์ทอัพการเมือง" ของแบบนี้ก็มีด้วย?

วันที่ 27 ก.ย. 2561 เวลา 15:41 น.
"สตาร์ทอัพการเมือง" ของแบบนี้ก็มีด้วย?
รู้จักกับสตาร์ทอัพด้านการเมือง ที่นำเทคโนโลยีมาช่วยให้การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองมีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ตรงจุดมากขึ้น

การเมืองกับธุรกิจเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ขาด ทั้งสองต่างเป็นองค์ประกอบของกันและกันในทางใดก็ทางหนึ่ง เช่นในญี่ปุ่นมีสิ่งที่เรียกว่า ไซบัตสึ หรือกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ขาที่พยุงระบบการปกครองญี่ปุ่นเอาไว้ ประกอบด้วย การเมือง ข้าราชการ และภาคธุรกิจ

แต่เรื่องนี้ไม่แปลก และหลายประเทศก็มีโมเดลคล้ายๆ กัน แต่ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการเมืองล่ะ? ใครล่ะจะไปคาดคิดว่า สตาร์ทอัพก็มีแนวการเมืองด้วย?

ธุรกิจกลุ่มนี้เรียกว่า การเมืองไฮเทค หรือ Political tech

อย่างเช่น เมื่อปีที่แล้วกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดของอดีตประธานาธิบดี บารัก โอบามา ทุ่มทุนสตาร์ทอัพสายเทครายหนึ่งเป็นเงินถึง 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่ชื่อ Higher Ground Labs ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างเทคโนโลยีและเครือข่ายการรณรงค์รูปแบบต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการเมืองและสังคม “ที่ก้าวหน้า” พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพในกลุ่มการเมืองไฮเทครายต่างๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อระบบการเมืองที่ทันสมัย

บริษัทที่ผนึกกำลังกับ Higher Ground Labs มีอยู่มากมาย ต่างก็มีจุดขายด้านการเมืองไฮเทคที่แตกต่างกัน แสดงถึงสิ่งแวดล้อมทางการเมืองที่เปิดกว้างและความรุ่งเรืองทางเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ไม่ขาดสายในสหรัฐ

บริษัทที่รับความช่วยเหลือจาก Higher Ground Labs ที่น่าสนใจก็เช่น

1. Invest Left

คือแอพพลิเคชั่นที่ช่วยค้นหานักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องการเงินสนับสนุน แอพนี้จะช่วยค้นหาเป้าหมายที่เราต้องการและเป็นช่องทางมอบทุนสนับสนุน และยังสามารถติดตามผลลัพธ์จากการสนับสนุนได้ โดยเฉพาะผลสะเทือนที่นักการเมือง/นักเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้สร้างขึ้น นัยหนึ่งก็คือ เราสามารถลงทุนกับนักการเมืองได้ และยกเลิกการลงทุนได้หากผลที่ออกมาไม่เข้าท่า

2. Swayable

ทำการประเมินการรณรงค์และมาตรการต่างๆ ว่าทำให้ทัศนคติของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด และนักรณรงค์จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นมากระตุ้นให้เกิดผลสะเทือนต่อทัศนะของสาธารณชน ด้วยกระบวนการประเมินแนวทางการชักจูงและวิเคราะห์ว่า วิธีการใดที่ทำให้ผู้คนมีปฏิกิริยาตอบรับมากที่สุด โดยรวมก็คือ เป็นการใช้ศาสตร์แห่งข้อมูลและการวิเคราะห์สื่อ เพื่อดูว่าความคิดของคนเราจะเปลี่ยนไปตามเนื้อหาที่นำเสนอเพียงใด

3. Grow Progress

ช่วยดึงเสียงสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ออกเสียง เช่น บุคลิกของคนเหล่านั้น เพื่อช่วยให้ลูกค้า (เช่น นักการเมืองหรือนักเคลื่อนไหว) สามารถกำหนดแนวทางหาเสียงที่ตรงประเด็นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทำการออกแบบสารที่จะส่งถึงเป้าหมายให้เข้าตรงกระบวนวิธีคิดของผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบสารที่จะส่งไป จะช่วยให้กำชัยชนะในศึกเลือกตั้งที่เสียงของประชาชนค่อนข้างแตกออกเป็นฝักฝ่ายอย่างชัดเจนได้

4. 5 Calls

เป็นแพลตฟอร์มในการผลักดันโครงการที่ก้าวหน้า โดยมีฐานข้อมูลในการติดต่อกลุ่มเป้าหมาย (ผ่านฐานข้อมูลเบอร์โทรศัพท์) เช่น อาสาสมัคร ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ผู้ให้ทุนสนับสนุนทางการเมือง และผู้แทนทางการเมือง เป้าหมายหลักๆ ของแพลตฟอร์มนี้ เช่น การเปิดช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงผู้แทนของพวกเขา และสะท้อนประเด็นที่ประชาชนคิดว่าเป็นปัญหา

5. Factba.se

เป็นอะไรที่เมืองไทยเราน่าจะมีมาก บริการของสตาร์ทอัพรายนี้ จะช่วยค้นหาถ้อยคำที่คนคนหนึ่งเคยพูดไว้ (แน่นอนว่าจะต้องเป็นคนดังหรือนักการเมือง) ทั้งที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์และในสื่ออื่นๆ เพื่อให้องค์กรที่ทำการเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆ สามารถตรวจสอบความไม่ชอบมาพากล การเปลี่ยนแปลงท่าทีของนักการเมือง หรือการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง บริการแบบนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการ Transparency หรือความโปร่งใส ซึ่้งเป็นกลไกหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย

ที่มา www.m2fnews.com