เคาะชิง900 วันที่20ต.ค.นี้ชำระเงิน4งวด

วันที่ 27 ก.ย. 2561 เวลา 08:56 น.
เคาะชิง900 วันที่20ต.ค.นี้ชำระเงิน4งวด
บอร์ด กสทช.เคาะประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ ประมูลวันที่ 20 ต.ค. 2561

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (บอร์ด กสทช.) เห็นชอบ ร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น ความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ โดยราคาเริ่มต้นการประมูลอยู่ที่ 37,988 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะประกาศร่างหลักเกณฑ์ ดังกล่าวลงในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 ก.ย. 2561 กำหนดการยื่นคำขอรับใบอนุญาตวันที่ 9 ต.ค. 2561 และเปิดประมูลในวันที่ 20 ต.ค. 2561 ทั้งนี้หากมีผู้ยื่นคำขอเพื่อเข้าร่วมประมูลเพียง 1 ราย หรือไม่มีผู้ยื่นคำขอ สำนักงานฯ จะขยายระยะเวลาเปิดรับการยื่นคำ ขอออกไปอีก 7 วัน และจะจัดประมูลในวันที่ 28 ต.ค. 2561 และรับรองผลการประมูลวันที่ 31 ต.ค. 2561

นายฐากร กล่าวว่า ในวันที่ 3-4 ต.ค. 2561 จะมีการประชุมบอร์ด กสทช.เพื่อพิจารณาการขอเข้าสู่มาตรการเยียวยาคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ของดีแทค ว่าสามารถใช้งานคลื่นความถี่ในช่วงเยียวยาได้ 5 เมกะเฮิรตซ์ หรือ 20 เมกะเฮิรตซ์

สำหรับประเด็นที่ดีแทคขอขยายระยะชำระเงินค่าประมูลกรณีคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ จาก 4 งวด เป็น 15 งวดนั้น บอร์ดเห็นว่าควรใช้ควรแบ่งชำระเป็น 4 งวดตามหลักเกณฑ์เดิม