อีก7ปีหุ่นยนต์แย่งงาน52%

วันที่ 18 ก.ย. 2561 เวลา 10:08 น.
อีก7ปีหุ่นยนต์แย่งงาน52%
เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม ชี้หุ่นยนต์เข้าทดแทนงานของมนุษย์กว่าครึ่งภายในปี 2025

ที่ประชุมเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม (WEF) เปิดเผยรายงานล่าสุดเรื่องอนาคตของงาน 2018 กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ว่า ภายในปี 2025 หุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานในส่วนที่มนุษย์กำลังทำอยู่มากถึง 52% หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าจากสัดส่วนในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 29%

อย่างไรก็ดี เทคโนโลยียุคใหม่ไม่ได้เข้ามาทำลายตำแหน่งงานของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังสร้างตำแหน่งงานใหม่ทดแทนในจำนวนมากกว่าด้วย โดยคาดว่า ภายในอีก 4 ปีข้างหน้า หรือปี 2022 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเครื่องจักรและระบบอัลกอริทึม หรือการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ จะทำให้มีตำแหน่งงานหายไป 75 อัตรา แต่มีงานใหม่เกิดขึ้น 133 ล้านอัตรา หรือเท่ากับว่าจะมีตำแหน่งงานใหม่เพิ่มขึ้น 58 ล้านอัตราทั่วโลก

นอกจากนี้ ผลการศึกษาใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรมระบุว่า ประเภทงานที่จะถูกหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) เข้ามาทดแทนมากที่สุด คือ งานในกลุ่ม บัญชี การจัดการลูกค้า อุตสาหกรรม ไปรษณีย์และงานเลขาฯ แต่งานที่ต้องใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ยังอยู่ เช่น เซลส์ การตลาด การบริการลูกค้า รวมถึงอี-คอมเมิร์ซ และโซเชียลมีเดีย จะเป็น กลุ่มที่อาจมีดีมานด์มากขึ้น นอกจากนี้งานในอุตสาหกรรมการบิน การเดินทาง และท่องเที่ยวยังน่าจะเป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องคงแรงงานมนุษย์ไว้อยู่

อย่างไรก็ตาม รายงานระบุด้วยว่ารูปแบบของงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจไม่มั่นคงเหมือนกับงานในปัจจุบัน เนื่องจากภาคธุรกิจมีแนวโน้มว่าจะหันไปจ้างงานแบบสัญญาจ้างและฟรีแลนซ์มากขึ้นด้วย

ภาพประกอบข่าว