พลิกโฉมอีสานฮับ 4.0

วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 18:35 น.
พลิกโฉมอีสานฮับ 4.0
โพสต์ทูเดย์ - “อุตตม” ลุยเอสเอ็มอีสัญจร ครั้งที่ 3 วางกลยุทธ์พัฒนาพื้นที่ภาคอีสาน ปรับโฉมศูนย์อุตสาหกรรม 4.0

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 12-13 ก.ย. 2561 จะเดินทางลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา เพื่อเปิดงานกิจกรรมเอสเอ็มอีสัญจร : พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และภาคเอกชนต่างๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมเอสเอ็มอีสัญจรครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เพื่อตอบสนองพันธกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก

ทั้งนี้ เป้าหมายหลักในการส่งเสริมเริ่มจากภาคเกษตรให้ปรับตัวสามารถพัฒนาผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มในการแปรรูปผลผลิต โดยการต่อยอดกับภาคอุตสาหกรรมในด้านการบริหารจัดการ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับสู่ความยั่งยืน ขณะเดียวกันได้ปรับโฉมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์ปฏิรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ไอทีซี) ด้วยแนวคิด “Where Transformation Begins” เพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการสนับสนุนยกระดับเอสเอ็มอีในทุกมิติ เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของไทย เข้าสู่ช่องทางการตลาดสมัยใหม่และเชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกได้

“พื้นที่ จ.นครราชสีมา เป็นประตูสู่อีสานมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า มุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมในเขตอีสานยกระดับสู่ฮับอุตสาหกรรมอีสาน” นายอุตตม กล่าว