เคาะจ่ายชดเชยรฟท.-ขสมก.

วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 09:17 น.
เคาะจ่ายชดเชยรฟท.-ขสมก.
ครม.อนุมัติวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะปี 2562 ให้ ขสมก.รฟท. 5,585 ล้าน ดันภาระชดเชยของรัฐขยับใกล้เพดาน 30%

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2561 ได้เห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รวม 5,585 ล้านบาท โดยกำหนดให้ทั้งสองหน่วยงานรายงานภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายดังกล่าว ต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อจัดเก็บข้อมูลยอดคงค้างค่าใช้จ่ายและการสูญเสียรายได้ ในการดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามมาตรา 28 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลังของรัฐต่อไป

ทั้งนี้ เป็นการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะกับ ขสมก. 2,251.64 ล้านบาท และ รฟท. 3,333.37 ล้านบาท ทางกระทรวงการคลังรายงานว่า ณ วันที่ 24 ส.ค. 2561  ยอดคงค้างค่าใช้จ่ายและการสูญเสียรายได้ในการดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการต่างๆ ของรัฐอยู่ที่ 857,431 ล้านบาท หรือ 29.6% ของงบประมาณประจำปี 2561  และเมื่อรวมภาระการชดเชย 2 หน่วยงาน ล่าสุดทำให้สัดส่วนภาระการชดเชยอยู่ ที่ 29.8% ใกล้กับเพดานความสามารถในการชดเชยของภาครัฐที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ครม.ได้เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบเครดิตไลน์ ในวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ต่อไปอีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. 2561 เพื่อรองรับการบริหารสภาพคล่องและการนำเงินไป ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน กฟผ.

บทความแนะนำ