ครม.เห็นชอบให้รฟม.ดำเนินกิจการรถไฟฟ้ารางเบาในเชียงใหม่-พังงา-ภูเก็ต

วันที่ 11 ก.ย. 2561 เวลา 15:59 น.
ครม.เห็นชอบให้รฟม.ดำเนินกิจการรถไฟฟ้ารางเบาในเชียงใหม่-พังงา-ภูเก็ต
ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้ รฟม.สามารถดำเนินกิจการรถไฟฟ้ารางเบาในจังหวัดเชียงใหม่ พังงา และภูเก็ตได้

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาการให้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)สามารถดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ พังงา และภูเก็ตได้

ตั้งแต่ปี 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติให้สำนักงานนโยบายและแผนขนส่งจราจร (สนข.) เป็นผู้จัดทำโครงการพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมโยเส้นทางในเมืองสำคัญตามภูมิภาค และเส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง 2 ฝั่งทะเล ทางสนข.ได้ผลสรุปว่าเห็นควรให้ดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ และ โครงการรถไฟสายใหม่เส้นทางสุราษฎร์ฯ-พังงา-ภูเก็ต ซึ่งทั้งสองที่คือทั้งเชียงใหม่และเส้นทางที่ท่านุ่น จังหวัดพังงาไปภูเก็ตเป็นลักษณะการขนส่งที่เรียกว่าระบบรถไฟฟ้ารางเบา

"สาเหตุที่ต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเพราะว่าในกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน รฟม.สามารถดำเนินการรถไฟฟ้าได้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น เป็นเครื่องยืนยันว่ารัฐบาลพยายามขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหลักหรือเส้นทางรองที่เชื่อมโยงระหว่างจุดต่างๆที่สำคัญ"

นอกจากนี้สำนักงบประมาณยืนยันว่าจะไม่เกิดภาระด้านงบประมาณในขณะนี้ เพราะเป็นแค่เพียงขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้ รฟม.สามารถดำเนินการได้ แต่ในกระบวนการขั้นตอนที่จะเริ่มดำเนินการโครงการค่อยไปว่ากันภายหลัง

ด้านนายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1.1 โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร (สนข.) ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเชียงใหม่ และได้นำเสนอผลการศึกษาตามรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 สาระสำคัญโดยสรุปคือ ระบบหลักเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit) ซึ่งเป็นโครงการตามมาตรการ PPP Fast Track

1.2 ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต สนข. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี - พังงา - ภูเก็ต ซึ่งได้ข้อสรุปในส่วนของระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit หรือ Tramway) มีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากบริเวณสถานีรถไฟท่านุ่น จังหวัดพังงา ผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตและสิ้นสุดที่บริเวณห้าแยกฉลอง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 58.5 กิโลเมตร ซึ่งได้บรรจุไว้ในโครงการตามมาตรา PPP Fast Track

ทั้งนี้ รฟม. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งโดยรวมเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง และให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เร่งดำเนินโครงการฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต