กสทช.เสนอเวทีอาเซียน เดินหน้าเก็บภาษีโอทีที

วันที่ 11 ก.ย. 2561 เวลา 10:23 น.
กสทช.เสนอเวทีอาเซียน เดินหน้าเก็บภาษีโอทีที
"ฐากร" ชงอาเซียนจัดเก็บภาษีโอทีที เผยปี 2561 เม็ดเงินโฆษณาสื่อดิจิทัลเพิ่ม 21% แตะ 1,400 ล้านดอลลาร์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ช่วงปลายปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม หน่วยงานกำกับดูแลด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะมีการหารือแนวทางในการกำกับดูแลธุรกิจรูปแบบใหม่ในทิศทางเดียวกัน โดยประเทศไทยจะเสนอให้จัดเก็บภาษีกิจการโอทีที หรือโอเวอร์เดอะท็อป ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีนิติบุคคล ซึ่งเป็นรูปแบบการกำกับ ดูแลการจัดเก็บรายได้ แต่ไม่ได้กำกับดูแลด้านการควบคุมเนื้อหา เนื่องจากความละเอียดอ่อนด้านการกำกับดูแลเนื้อหาในภูมิภาคอาเซียนมีความแตกต่างกัน

สำหรับอัตราการจัดเก็บภาษีกิจการโอทีทีในภูมิภาคอาเซียนอาจแตกต่างกันได้ แต่ไทยเสนอให้ต้องมีการจัดเก็บภาษีโอทีทีทุกประเทศในอาเซียน

ทั้งนี้ สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ระบุว่า ในปี 2561 จะมีเม็ดเงินโฆษณา ไหลเข้ามาในสื่อดิจิทัลรวม 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตขึ้น 21% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นการ โฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก ตามด้วยยูทูบ ในทางตรงกันข้ามเม็ดเงินโฆษณาผ่านโทรทัศน์ลดลงเฉลี่ย 10% ต่อปี จากมูลค่า เม็ดเงินโฆษณาในโทรทัศน์ 2,500 ล้านบาท ในปี 2558 เหลือมูลค่า 2,000 ล้านบาทในแต่ละปี

"จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ในการหลอมรวมเทคโนโลยีกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งยังไม่ได้มีการจัดเก็บ ภาษี ดังนั้นไทยจึงไม่ได้ประโยชน์ในการนำเงินมาพัฒนาประเทศ เพราะแพลตฟอร์มขนาดใหญ่มาจากผู้ให้บริการต่างประเทศ" นายฐากร กล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนจัดการประชุมระดับอาเซียน ประเทศไทยโดยสำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ International Symposium on Converging Technologies and Disruptive CommunicationsMoving Forward ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับ ภาครัฐ เอกชน รับทราบรูปแบบธุรกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งจะหารือในประเด็นว่าทำอย่างไรให้แต่ละประเทศก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายที่ยุติธรรมสนับสนุนต่อการดำเนินธุรกิจ และคุ้มครองการรู้ เท่าทันของผู้บริโภค อีกทั้งได้เสนอแนวคิดการจัดเก็บภาษีในเวทีดังกล่าวด้วย ก่อนที่จะเสนอต่อเวทีการประชุมอาเซียนในช่วงก่อนสิ้นปีนี้