พณ.ปิดบัญชีระบายข้าว ขายหมดสต๊อก 17.76 ล้านตัน

วันที่ 11 ก.ย. 2561 เวลา 09:23 น.
พณ.ปิดบัญชีระบายข้าว ขายหมดสต๊อก 17.76 ล้านตัน
พาณิชย์โชว์ผลงานเคลียร์สต๊อกข้าว ได้เงิน 1.46 แสนล้าน หยุดภาระรัฐจากค่าฝากเก็บ 9.36 หมื่นล้าน

นายอดุลย์  โชตินิสากรณ์  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การระบายข้าวสต๊อกรัฐบาลตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศจนถึงปัจจุบัน กรมในฐานะคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาล สามารถระบายข้าวในสต๊อกทั้งหมดได้ 17.76 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1.46 แสนล้านบาท และนำเงินดังกล่าวส่งคืนกระทรวงการคลัง  โดยสามารถหยุดความเสียหายจากค่าบริหารจัดการข้าวทั้งค่ารักษาคุณภาพและค่าฝากเก็บข้าวในโกดังคิดเป็นมูลค่า 9.36 หมื่นล้านบาท ซึ่งคำนวณจากค่าฝากเก็บข้าว 17.76 ล้านตัน ต้องเสียค่าฝากเก็บและค่ารักษาเดือนละ 1,800 ล้านบาท หรือวันละ 60 ล้านบาท

"กระแสข่าวแสดงความกังวลความเสียหายการระบายข้าวของรัฐบาลนั้น ยืนยันว่าฐบาลได้ดำเนินการระบายข้าวอย่างเป็นระบบ คำนึงถึงทุกมิติ โปร่งใส เป็นธรรม และมีการแบ่งกลุ่มข้าวระบายชัดเจน แต่ที่ไม่สามาถแยกข้าวทุกกระสอบออกมาระบายได้ เพราะถ้าทำอย่างนั้นต้องใช้เวลาเป็น 10 ปี ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายในการนำภาษีประชาชนมาใช้ในการจ่ายค่าจัดเก็บสต๊อกเดือนละ 1,800 ล้านบาท จึงแบ่งกลุ่มข้าวออกมาระบายทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 ข้าวเพื่อการบริโภคของคน กลุ่ม 2 ข้าวที่คนไม่สามารถบริโภค และข้าวกลุ่ม 3 คือข้าวที่คนและสัตว์ไม่สามารถบริโภค ซึ่งเป็นการแยกตลาดชัดเจนและขายแบบยกคลัง" นายอดุลย์ กล่าว

นอกจากนี้ หากนำข้าวทั้ง 17.76 ล้านตัน มาแบ่งประเภทจะพบว่าเป็นข้าวที่คนบริโภคได้ 12.2 ล้านตัน คือข้าวกลุ่มพี หรือผ่านมาตรฐานมีปริมาณ 2.2 ล้านตัน ข้าวกลุ่มเอ 6.26 ล้านตัน ข้าวกลุ่มบี 3.74 ล้านตัน ส่วนข้าวกลุ่มซีที่มีปริมาณ 4.7 ล้านตัน และกลุ่มผิดมาตรฐานอีก 8 หมื่นตัน ที่คนไม่สามารถบริโภคได้ ต้องระบายเข้าอุตสาหกรรม ซึ่งตามสัญญาที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ทำกับคู่สัญญาคือเจ้าของคลังที่รับฝากเก็บข้าวและเซอร์เวเยอร์ หรือผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวตามกฎหมาย และกำลังอยู่ระหว่างการฟ้องร้องในขณะนี้

สำหรับการส่งออกข้าวไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-7 ก.ย. 2561 สามารถส่งออกข้าวได้แล้ว 7.65 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.80% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มูลค่า 3,852 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.14%

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า คาดว่าคณะอนุกรรมการปิดบัญชี โครงการรับจำนำข้าว กระทรวงการคลัง จะเรียกประชุมในเร็วๆ นี้ เพื่อปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกรอบวันที่ 30 ก.ย. 2561 รวมทั้งจะมีการสรุปปิดบัญชี โครงการรับจำนำมันสำปะหลังด้วย ซึ่งในส่วนของกรมเตรียมส่งข้อมูลเฉพาะการระบายข้าวสต๊อกรัฐบาลทั้งหมดให้คณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ

สำหรับการรับมอบข้าวล่าสุดอคส. รายงานว่ามีข้าวที่ค้างการรับมอบ 6.55 แสนตัน โดยผู้ชนะการประมูลอ้างติดปัญหาคุณภาพข้าวที่มารับมอบ เช่น ซื้อข้าวเหนียวแต่รับมอบแล้วมี ข้าวเจ้าปน โดย อคส.และ อ.ต.ก. กำลังอยู่ระหว่างการสะสางปัญหา หากเหลือการค้างรับมอบเท่าไร ก็ต้องนำออกมาระบายอีกครั้ง คาดว่าจะเป็นช่วงปีหน้า