ปั้น"จันทบุรี"โมเดลเมืองรอง เชื่อมชุมชน-รถไฟความเร็วสูง

วันที่ 09 ก.ย. 2561 เวลา 08:25 น.
ปั้น"จันทบุรี"โมเดลเมืองรอง เชื่อมชุมชน-รถไฟความเร็วสูง
“วีระศักดิ์” เร่งบูมท่องเที่ยวเมืองรองภาคตะวันออกรับรถไฟความเร็วสูง ชี้ 5 ปีชุมชนขยายตัว

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า นโยบายเมืองรอง เป็นเครื่องมือกระจายความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยการยกระดับเส้นทางคมนาคม เป็นหัวใจสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของเมืองรอง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนบริการสาธารณะในเมืองรอง ภายใต้การเปิดสัมปทานเดินรถโดยสารระหว่างเมืองรองให้กับเอกชน โดยไม่ซ้ำซ้อนกับเส้นทางการเดินรถเดิม เริ่มที่ จ.จันทบุรี เป็นต้นแบบ

ขณะที่อีก 5 ปีข้างหน้า จะมีการเปิดใช้รถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งได้มีสถานีแวะเข้ามายัง จ.จันทบุรี ด้วย ดังนั้นการพัฒนาเส้นทางรถไฟ ชุมชนต้องได้ประโยชน์ จึงเร่งเตรียมความพร้อมในพื้นที่ รองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยว ที่มาพร้อมกับการพัฒนาเส้นทางรถไฟ

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จ.จันทบุรี เป็นเมืองที่มีศักยภาพพร้อมทั้งในส่วนของกิจกรรมการท่องเที่ยว และความสะดวกเรื่องการคมนาคม จึงได้ยกระดับสู่ต้นแบบจังหวัดเมืองรอง และได้สนับสนุนชุมชนริมน้ำจันทบูรเป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดด้วย