'บิ๊กตู่'จี้มหาดไทย-พลังงานหาช่องหนุนตั้งโซลาร์รูฟชุมชน

วันที่ 08 ก.ย. 2561 เวลา 08:27 น.
'บิ๊กตู่'จี้มหาดไทย-พลังงานหาช่องหนุนตั้งโซลาร์รูฟชุมชน
นายกฯ สั่งกระทรวงมหาดไทย-พลังงานจัดงบกองทุนหมู่บ้านป้อนชุมชนผลิตพลังงานทดแทน ลดปัญหาพื้นที่ห่างไกลขาดไฟฟ้า

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ไปเร่งหารือกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนหมู่บ้านฯ ให้กับชุมชนที่เสนอโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว นายกรัฐมนตรียังสั่งให้กระทรวงพลังงานรับไปประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อกำกับดูแลการดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานทดแทนจากโซลาร์เซลล์ในครัวเรือนของประชาชน รวมทั้งการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าส่วนกลางให้เหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (พีดีพี) ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยจะต้องให้พิจารณากำหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ในส่วนของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านพลังงานนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบหมายให้ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการต่างๆ ภายใต้กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกร้องเรียนและยังไม่สามารถชี้แจงเหตุผลหรือความจำเป็นที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและไม่เกิดการบิดเบือนข้อมูล โดยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ และมีการรายงานเป็นระยะ

ทั้งนี้ เมื่อไม่นานมานี้ที่ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ได้เห็นชอบโครงการโซลาร์ภาคประชาชนที่จะส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าใช้เองในภาคประชาชนอย่างเสรี สามารถขายไฟฟ้าได้ในอัตรารับซื้อที่ไม่เป็นภาระค่าไฟฟ้า และภายใต้โครงการนี้จะพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินการแก่ประชาชน รวมทั้งมีระบบติดตามการผลิตและการใช้

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้เกิด ข้อขัดข้องเกี่ยวกับการตัดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในส่วนของการกำหนดราคาซื้อขาย รวมถึงการปรับแก้ข้อกฎหมาย ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ได้เข้าไปแก้ไขข้อขัดข้องแต่ละประเด็น

นอกจากนี้ กขร.ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยร่วมจัดทำโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องไปอยู่ในแผนพีดีพีและนำเสนอต่อ กพช.และ ครม.ภายในสิ้นปีนี้

ภาพประกอบข่าว

บทความแนะนำ