เอสซีจีทุ่มไฮเทค6,000ล้านตอบโจทย์บริการรับยุคดิจิทัล

วันที่ 06 ก.ย. 2561 เวลา 07:04 น.
เอสซีจีทุ่มไฮเทค6,000ล้านตอบโจทย์บริการรับยุคดิจิทัล
เอสซีจีหนุนสตาร์ทอัพ เสริมแกร่งต่อยอด 3 ธุรกิจหลักเร่งสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ โซลูชั่นตอบโจทย์ลูกค้า

นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วย ผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย หรือเอสซีจี เปิดเผยว่า ใน 5 ปี (2560-2564) เอสซีจีมีแผนลงทุน 6,000 ล้านบาท ในดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจใน 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจเคมิคอลส์ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตก่อสร้าง และธุรกิจแพ็กเกจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกเหนือจากงบวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่ใช้ปีละ 4,000 ล้านบาท หรือ 1% ของรายได้

ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวแบ่งเป็นการเข้าลงทุนผ่านกองทุนชั้นนำที่ลงทุนในสตาร์ทอัพ (Fund of Fund Investment) และการลงทุนโดยตรงในสตาร์ทอัพประมาณ 3,000 ล้านบาท ส่วนอีก 3,000 ล้านบาท ลงทุนเรื่องเทคโนโลยีเฉพาะทางเชิงลึก โดยตั้งเป้า ใน 3-5 ปีจากนี้ นอกจากจะเป็นการปรับตัว องค์กรให้ธุรกิจอยู่รอดแล้ว ยังดำเนินการเพื่อยกระดับความสามารถทักษะพนักงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ ยังมุ่งผลิตสตาร์ทอัพภายในองค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กร ผลักดันให้เกิดโมเดลธุรกิจใหม่ในเอสซีจี ภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจสำหรับพนักงานภายใน ขณะเดียวกันก็สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าทั้งกลุ่มภาคธุรกิจและผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดมากขึ้น เพราะได้มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะบิ๊กดาต้าเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรม รวมไปถึงการเพิ่มพอร์ตผ่านกองทุนคาดว่าอยู่ที่ 40-50 บริษัท

"ธุรกิจกลุ่มดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งเอสซีจีจะมีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายทั้งในรูปแบบซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น คาดว่าใน 3-5 ปีข้างหน้า เอสซีจีจะมีธุรกิจกลุ่มบีทูบี ฟอร์ ซี หรือธุรกิจต่อธุรกิจเพื่อผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน เช่น โลจิสติกส์ แพ็กเกจจิ้ง ฯลฯ และจะขยายโมเดลนี้ไปในอาเซียนด้วย" นายยุทธนา กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต