เรกูเลเตอร์ยื่นลาออกมีผล1ก.ย.สั่งเปลี่ยนประธานสอบปมกองทุนฯ

วันที่ 05 ก.ย. 2561 เวลา 07:53 น.
เรกูเลเตอร์ยื่นลาออกมีผล1ก.ย.สั่งเปลี่ยนประธานสอบปมกองทุนฯ
กกพ.ยื่นลาออก 2 คน ลุ้น "เสมอใจ" นั่งเก้าอี้คนใหม่ หลังพ้นตำแหน่งเดิม ด้านพลังงาน ตั้งผู้ตรวจราชการเป็นประธานสอบกองทุนอนุรักษ์ฯ

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ จำนวน 2 คน ได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งมีผลแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2561 คือนายวัชระ คุณาวัฒนาวุฒิ และนางดวงมณี โกมารทัต และเมื่อรวมกับนายไกรสีห์ กรรณสูต ที่พ้นจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้ เพราะอายุครบ 70 ปี ทำให้ตำแหน่ง กกพ.ว่างลง 3 ตำแหน่ง จากที่มี 7 ตำแหน่ง

ขณะเดียวกันล่าสุด นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ได้ยื่นหนังสือลาออกจากต่ำแหน่ง ต่อนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมาแล้ว โดยคาดว่าจะสมัครเข้าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ กกพ.คนใหม่ ขณะเดียวกันยังมีกระแสข่าวลือถึงรายชื่อ นายกวิน ทังสุพานิช ส่วน นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ที่จะกำลังเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้นั้น แม้ว่าจะได้รับการทาบทามแต่ก็ได้ปฏิเสธที่จะไม่รับตำแหน่งดังกล่าวแล้ว

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า นอกจากนี้เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามแต่งตั้ง นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการบริหารและการอนุมัติโครงการกองทุนเพื่อการ ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน แทน น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช  รองปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวไปแล้ว เนื่องจากเป็นกรรมการในคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน

สำหรับการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ คนใหม่ ได้มีการพิจารณาข้อร้องเรียนเป็น 2 ส่วน คือ การตั้งกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียน ข้อครหา รวมถึงพฤติกรรมในอดีต โดยให้พิจารณาข้อเท็จจริงว่าเข้าข่ายตามที่ร้องเรียนหรือไม่ หากพบว่ามี จะมีการตั้งกรรมการสอบวินัยต่อไป ส่วนที่ 2 คือเรื่องข้อร้องเรียนการพิจารณางบประมาณปี 2562 ซึ่งยังไม่เกิดขึ้น เป็นเรื่องอนาคต แต่จะต้องมีการติดตาม

ทั้งนี้ จะมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปยังคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานที่มี รมว.พลังงาน เป็นประธาน ในวันที่ 5 ก.ย.นี้ รวมถึงการพิจารณาอนุมัติเงินที่ขอมาในส่วนของงบปี 2561 (เพิ่มเติม) วงเงิน 5,200 ล้านบาท ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน และงบปี 2562 วงเงิน 1.04 หมื่นล้านบาท ที่มีการยื่นเสนอเข้ามากว่า 900 โครงการ วงเงิน 3.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะรายงานถึงระบบบริหารจัดการในการพิจารณาเกลี่ยเงินกองทุนฯ และอาจมีการพิจารณาตัดบางโครงการที่ยังไม่มีความชัดเจนออกไป จากนั้นจึงจะรายงานไปยังคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 6 ก.ย.นี้ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต