พาณิชย์จับมือบิ๊กคอนซูเมอร์ปรับร้านธงฟ้า

วันที่ 29 ส.ค. 2561 เวลา 08:00 น.
พาณิชย์จับมือบิ๊กคอนซูเมอร์ปรับร้านธงฟ้า
พาณิชย์จับมือยูนิลีเวอร์และพีแอนด์จี ปรับภาพลักษณ์ร้าน ธงฟ้าประชารัฐ ตั้งเป้าเฟสแรก 1 หมื่นร้านค้า

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าวางแนวทางการพัฒนาร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านโชห่วย ทั้งในส่วนของการปรับภาพลักษณ์ การบริหารจัดการ โดยกรมได้ร่วมกับ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง และบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) หรือ พีแอนด์จี ลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อปรับภาพลักษณ์ให้แก่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านโชห่วย

ทั้งนี้ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการร้านค้าแบบง่ายๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ดึงดูดลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้แก่ร้านค้า เบื้องต้นได้ร่วมกันปรับภาพลักษณ์ร้านค้าไปแล้วกว่า 1,000 ร้าน ขณะเดียวกันตั้งเป้าเฟสแรกจะปรับปรุงร้านค้าให้ได้ 1 หมื่นแห่ง

"ธุรกิจค้าปลีกในท้องถิ่นมีจุดแข็งคือ มีความเข้าใจเรื่องความต้องการสินค้าของคนในท้องถิ่นเป็น ตลอดจนร้านค้าตั้งอยู่ในพื้นที่ ไม่ต้องเดินทางไปจับจ่ายนอกพื้นที่ จุดอ่อนคือ ร้านค้าไม่ค่อยเป็นระเบียบ ระบบการบริหารจัดการที่ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร เช่น การบริหารสินค้าคงคลัง การสร้างความสมดุลระหว่างระบบการจัดซื้อและระบบการจำหน่ายสินค้า เป็นต้น" นางกุลณี กล่าว

ภาพประกอบข่าว