ไฟเขียว"ชัยวัฒน์"ปลัดคมนาคม-"อนันต์"คุมเกษตรฯ

  • วันที่ 21 ส.ค. 2561 เวลา 14:57 น.

ไฟเขียว"ชัยวัฒน์"ปลัดคมนาคม-"อนันต์"คุมเกษตรฯ

ครม.ไฟเขียวตั้งบิ๊กข้าราชการกระทรวงคมนาคม-เกษตรฯ "ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ " นั่งปลัดคมนาคม - "อนันต์ สุวรรณรัตน์" ปลัดกระทรวงเกษตร

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่  ที่จ.ชุมพร เห็นชอบให้ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม แทน นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ที่กำลังจะเกษียณอายุในวันที่ 30 ก.ย.นี้

นอกจากนี้ ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอแต่งตั้ง ข้าราชการบริหารระดับสูงอีกจำนวน 8 ราย คือ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมท่าอากาศยาน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมกรมเจ้าท่า ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม

นายอานนท์ เหลืองสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม

นอกจากนี้ เห็นชอบแต่งตั้ง นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ