รัฐเปิดประมูลข้าว เทสต๊อก2แสนตัน

วันที่ 21 ส.ค. 2561 เวลา 08:51 น.
รัฐเปิดประมูลข้าว เทสต๊อก2แสนตัน
พาณิชย์เปิดระบายข้าวเข้าอุตสาหกรรม 2.67 แสนตัน คาดได้เงิน 1,400 ล้าน

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะรองประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบการออกประกาศเปิดประมูลข้าวสารสต๊อกรัฐบาลปริมาณรวม 2.67 แสนตัน แบ่งเป็น การเปิดประมูลข้าวสารเพื่อเข้าอุตสาหกรรมที่มิใช่การบริโภคของคน (ข้าวกลุ่ม 2) 2.45 แสนตัน จาก 18 คลัง ใน 8 จังหวัด เป็นคลังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) 8 คลัง ปริมาณ 1.2 แสนตัน และเป็นคลังขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 10 คลัง ปริมาณ 1.25 แสนตัน

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลังสินค้าตั้งแต่วันที่ 20-24 ส.ค. 2561 หลังจากนั้นกำหนดให้ยื่นซองคุณสมบัติวันที่ 27 ส.ค. 2561 และประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติวันที่  29 ส.ค. 2561 พร้อมกับให้ยื่นซองเสนอราคาและเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังได้เปิดประมูลข้าวสารสต๊อกรัฐบาลเพื่อเข้าอุตสาหกรรมที่มิใช่การบริโภคของคนและสัตว์ (ข้าวกลุ่ม 3) ปริมาณ 2.23 หมื่นตัน 20 คลัง ใน 13 จังหวัด เป็นคลังของ อคส. 13 คลัง ปริมาณ 1.59 หมื่นตัน และเป็นคลังของ อ.ต.ก. จำนวน 7 คลัง ปริมาณ 6,400 ตัน กำหนดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลังสินค้าตั้งแต่วันที่ 20-24 ส.ค. 2561 และเปิดให้ยื่นซองคุณสมบัติวันที่ 27 ส.ค. 2561 ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติวันที่ 30 ส.ค. 2561 และเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาและเปิดซองวันเดียวกัน

"เงื่อนไขของผู้เข้าร่วมประมูลข้าวทั้งสองกลุ่มยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม คือคุณสมบัติผู้เสนอซื้อจะต้องเป็นนิติบุคคล ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มิใช่เพื่อการบริโภคของคน เพื่อให้นำข้าวไปใช้ตามแผนงานที่ได้แจ้งไว้อย่างเคร่งครัด" นางมนัสนิตย์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม หากการประมูลข้าวทั้งสองกลุ่มในรอบนี้สามารถระบายได้หมด คาดว่าจะได้เงินจากการขายข้าวประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยคำนวณจากราคาขายข้าวเฉลี่ยกลุ่ม 2 รอบที่ผ่านมาที่สามารถขายได้ 5,500 บาท/ตัน และข้าวกลุ่ม 3 เฉลี่ยขายได้ 3,449 บาท/ตัน โดยเชื่อว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูล เพราะเป็นข้าวล็อตสุดท้าย

ทั้งนี้ จากรายงานของ อคส. และ อ.ต.ก. ณ วันที่ 16 ส.ค. 2561 พบว่ามีการทำสัญญาแล้ว 14.15 ล้านตัน รับมอบข้าวแล้ว 12.14 ล้านตัน  ยังไม่มารับมอบ 1.46 ล้านตัน เป็นส่วนของ อคส.ที่ยังไม่มารับมอบ 1.15 ล้านตัน และ อ.ต.ก. 3.04 แสนตัน ซึ่งข้าวที่ยังไม่มารับมอบเนื่องจากติดปัญหาด้านคุณภาพและผู้ซื้อไม่มาจ่ายเงิน ซึ่งทางคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวได้มอบหมายให้ อคส.และ อ.ต.ก. เร่งรัดผู้ซื้อให้มารับมอบข้าวตามสัญญา

ขณะที่การส่งออกข้าวไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-16 ส.ค. 2561 สามารถส่งออก 7.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.6% มูลค่า  3,577 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 20% คิดเป็นเงินบาท 1.13 แสนล้านบาท เพิ่ม 11% ราคาเฉลี่ยส่งออกข้าว 503 ดอลลาร์/ตัน เพิ่มขึ้น 17%

 

ภาพประกอบข่าว