ราคาที่ดิน อ.เทิง จ.พะเยา พุ่ง รับถนนเชื่อม R3A

วันที่ 18 ส.ค. 2561 เวลา 11:27 น.
ราคาที่ดิน อ.เทิง จ.พะเยา พุ่ง รับถนนเชื่อม R3A
โดย..อักษรา ปิ่นนราสกุล

จ.พะเยา กำลังเป็นพื้นที่สำหรับการค้าชายแดนที่น่าจับตาอีกแห่งหนึ่ง ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซาง ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรเชื่อมกับแขวงไซยะบุรีของ สปป.ลาว ขณะเดียวกัน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ก็กำลังจะเริ่มต้นโครงการถนนเชื่อมเส้นทาง R3A เส้นทางการค้าเชื่อมจีน-ลาว-ไทย โดยตัดเส้นทางจาก จ.ลำปาง ผ่าน จ.พะเยา เข้าสู่ จ.เชียงราย เพื่อเชื่อมกับเส้นทาง R3A ที่ด่านมิตรภาพไทย-ลาว อ.เชียงของ จ.เชียงราย

อนุชา กาติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา กล่าวว่า หลังจากกรมทางหลวงชนบทแจ้งว่ารอให้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทผู้รับจ้างจะเข้ามาดำเนินการก่อสร้างทันที ทำให้ราคาที่ดินในพื้นที่พุ่งสูงขึ้นอีกครั้งไร่ละ 1-4 แสนบาท

“การก่อสร้างในเบื้องต้นจะเริ่มทำการเปิดหน้าดินทำเป็นถนนขนาด 2 ช่องทางจราจรในช่วงแรก ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างจุดแรก ณ บ้านปางมดแดง หมู่ 9 ต.อ่างทอง เพื่อเชื่อมไปสองทิศทางทั้งเหนือและใต้ ตามรูปแบบในโครงการ” นายก อบต.อ่างทอง กล่าว

โครงการดังกล่าวเป็นการขยายแนวเส้นทางถนนสาย ทล.1020 บ้านร่องริว อ.เทิง จ.เชียงราย ถึงแยก ทล.1021 บ้านร่องหาด อ.จุน จ.พะเยา เป็นระยะประมาณ 44 กิโลเมตร เขตทางประมาณ 30 เมตร เพื่อให้การขนส่งสินค้าได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการค้าระหว่างประเทศให้ได้รับความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง พร้อมทั้งช่วยลดระยะทางในการขนส่งสินค้าจากชายแดนภาคเหนือของไทย ลดภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าให้ผู้ประกอบการ และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีช่องทางในการเข้าถึงถนนสายหลักได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะนี้ทางรัฐบาลได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยและเวนคืนที่ดินตามแนวเส้นทางดังกล่าวแล้ว

“ขณะนี้ทางหน่วยงานราชการได้เข้ามาดำเนินการเรื่องการชดเชยผลผลิตและค่าเวนคืนที่ดินของประชาชนที่ติดกับแนวถนนแล้ว โดยค่าเวนคืนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิอยู่ที่ไร่ละ 2-4 แสนบาท ที่ดินไม่มีทางออกไร่ละ 2 แสนบาท ที่ดินติดถนนไร่ละ 4 แสนบาท ถือว่าอัตราค่าเวนคืนที่ดินดังกล่าวทำให้เป็นผลประโยชน์ต่อเจ้าของที่ดินมาก” นายก อบต.อ่างทอง กล่าว

ทั้งนี้ แนวเส้นทางที่จะผ่านพื้นที่ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ ประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่จะต้องถูกเวนคืนประมาณ 100 ไร่ คิดเป็นมูลค่าเวนคืนที่ดินประมาณ 20-40 ล้านบาท

สำหรับแนวเส้นทางก่อสร้าง นายกอบต.อ่างทอง บอกว่า พื้นที่ของ ต.อ่างทอง อยู่ในช่วงของถนนโครงการส่วนที่ 3 เป็นการก่อสร้างถนนแนวใหม่ เชื่อมต่อระหว่างถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.4020 ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 ประมาณ กม.ที่ 39+000 มีจุดเริ่มต้นห่างจากชุมชนบ้านร่องแช่ อ.เทิง จ.เชียงราย ไปทางทิศเหนือประมาณ 650 เมตร มุ่งลงทางใต้ผ่านชุมชนบ้านร่องแช่ ซึ่งแนวเส้นทางจะซ้อนทับกับถนนเดิมจนถึงบ้านดอยอิสาน หมู่ 2 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ

จากนั้นเส้นทางถนนมุ่งลงทิศใต้ตัดกับถนนทางหลวงชนบทหมายเลข พย.4012 ห่างจากชุมชนบ้านปางมดแดง หมู่ 9 ต.อ่างทอง รวมระยะทางที่ผ่านพื้นที่ ต.อ่างทอง ประมาณ 10 กม. จากนั้นก็ไปผ่านพื้นที่ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน สิ้นสุดโครงการที่ ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน

โครงการเพื่อผลักดันการค้าชายแดนพะเยา-เชียงราย เชื่อมลาวกำลังมีความคืบหน้ามากขึ้นเป็นลำดับ หลังจากที่นิ่งเงียบมานานหลายปี

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต