ชุมพรชง 8 พันล้านเข้า ครม.สัญจร ดันระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

วันที่ 18 ส.ค. 2561 เวลา 11:10 น.
ชุมพรชง 8 พันล้านเข้า ครม.สัญจร ดันระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
โดย..อำนาจ ทองดี

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่ จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 20-21 ส.ค.นี้ ภาคเอกชน จ.ชุมพร และภาคใต้ เตรียมที่จะเสนอโครงการพัฒนาเข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาผลักดันโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor) หรือ SEC

สุพงศ์ เอื้ออารี ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า การประชุมเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน มีโครงการต่างๆ จาก 11 จังหวัดภาคใต้ที่เตรียมจะเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณารวมมูลค่าประมาณ 2 แสนล้านบาท ในส่วนของ จ.ชุมพร มี 7 โครงการ งบประมาณ 8,000 ล้านบาท ได้แก่

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์เชื่อม SEC กับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC รวมทั้งการก่อสร้างถนนและระบบรางจาก จ.ชุมพร-ระนอง เชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล หรือ BIMSTEC ที่ประกอบด้วย บังกลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยคลองชุมพร สร้างคลองผันน้ำจากคลองชุมพรเดิมลงสู่ทะเล ป้องกันอุทกภัย ที่มักท่วมถนนสายเอเชีย 41 ใกล้สี่แยกปฐมพรเป็นประจำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมแหล่งธุรกิจสำคัญเขต ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร ซึ่งมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และร้านค้าขนาดใหญ่จำนวนมาก นอกจากนี้ยังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรในที่ราบลุ่มของคลองชุมพรตลอดสายอีกด้วย

โครงการป้องกันอาชญากรรม ติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดสำคัญทั่วทั้งจังหวัด โครงการไทยแลนด์ริเวียร่า หรือถนนเลียบชายทะเล เส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว ที่ประชุมเสนอให้ก่อสร้างจาก จ.ชุมพร-สงขลา และเชื่อมต่อจังหวัดฝั่งอ่าวไทย เช่น จ.เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

โครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์จากภาคกลางถึง จ.ชุมพร ซึ่งบางช่วงได้เริ่มโครงการไปแล้ว โครงการพัฒนาปาล์มน้ำมันทั้งระบบ ตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์จนถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งเป็นโครงการที่ 11 จังหวัดภาคใต้เห็นร่วมกัน และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำท่าแซะ

ด้าน กิตติ กิตติชนม์ธวัช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร และประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรม หอการค้า และชมรมธนาคารจังหวัดชุมพร หรือ กกร. กล่าวว่า โครงการที่เสนอไปดังกล่าวแยกได้เป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 โครงการย่อย ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองเรือ-พันวาล อ.ท่าแซะ วงเงิน 100 ล้านบาท โครงการก่อสร้างถนนสายวัดราชบูรณะ (พุทธมณฑลจังหวัดชุมพร) เชื่อมต่อสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร อ.หลังสวน วงเงิน 150 ล้านบาท หน่วยงานที่เสนอคือ แขวงทางหลวงชนบทชุมพร และโครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร วงเงิน 200 ล้านบาท หน่วยงานที่เสนอคือ เทศบาลเมืองชุมพร

ด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 1 โครงการ คือ โครงการศึกษาความเป็นไปได้การสร้างท่าเรืออเนกประสงค์เพื่อเป็นสะพานเชื่อม (แลนด์บริดจ์) ระหว่างท่าเรือชุมพร-ระนอง หน่วยงานที่เสนอคือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

ด้านคุณภาพชีวิต 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเทศบาลเมืองชุมพร วงเงิน 62.2 ล้านบาท หน่วยงานที่เสนอคือ เทศบาลเมืองชุมพร

และด้านอื่นๆ เป็นโครงการบริหารจัดการน้ำ 1 โครงการ คือ การทบทวนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำท่าแซะ วงเงิน 3,800 ล้านบาท หน่วยงานที่เสนอคือ โครงการชลประทานชุมพร

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดกลุ่มผู้คัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนท่าแซะได้บุกพบผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ทำให้ต้องตัดโครงการดังกล่าวออกจากการเสนอเข้าที่ประชุม ครม.

ขณะที่โครงการอื่นๆ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างท่าเรือ รวมทั้งถนนและระบบรางเชื่อมชุมพร-ระนอง ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ จะได้รับการพิจารณาจาก ครม.หรือไม่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต