ถกเพิ่มสินไหมประกันข้าวโพดไร่ละ3พันบาท

วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 09:03 น.
ถกเพิ่มสินไหมประกันข้าวโพดไร่ละ3พันบาท
"กฤษฎา" เจรจาสมาคมวินาศภัย เพิ่มสินไหม 3,000/ไร่ ในโครงการประกันภัยข้าวโพด 2 ล้านไร่

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ว่า ได้หารือในโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา 2 ล้านไร่ โดยได้เสนอต่อรองให้สมาคมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เอาประกันอัตราไร่ละ 2,000-3,000 บาท/ไร่ จากที่สมาคมเสนอมาในอัตรา 1,500 บาท/ไร่ กำหนดเบี้ยประกันคิดอัตรา 65 บาท/ไร่/รอบการผลิต 4 เดือน เริ่มเดือน พ.ย. 2561 นี้ ซึ่งจะเป็นข้าวโพดฤดูหลังนา โดยกระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายจะส่งเสริมการปลูก 2 ล้านไร่ ในพื้นที่ภาคกลาง ตอนบน

ทั้งนี้ ยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย  2 ล้านไร่  โดยสมาคมขอให้มีการลงทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกให้ชัดเจน ซึ่งในโครงการนี้สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย จะให้ความร่วมมือในการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ราคาถูก ในขณะที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยจะรับซื้อในราคาประกัน

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ ระบุว่า ในการประชุมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาปี 2561/2562 ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้วางเป้าหมายไว้ 2 ล้านไร่ โดยให้กรม ชลประทานหาพื้นที่และกรมพัฒนาที่ดินช่วยพิจารณาความเหมาะสม ซึ่งในปี ที่ผ่าน มาพบว่ามีเกษตรกรเข้าร่วมเพียง 5 แสนไร่ แม้ว่ารัฐจะช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิต 2,000 บาท/ไร่ จากต้นทุนประมาณ 3,000 บาท/ไร่

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สรุปบทเรียนโครงการใน 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า 1.ดินไม่เหมาะสม 2.น้ำไม่เพียงพอ  3.การดูแลการปลูกที่ไม่มีพี่เลี้ยงช่วยเหลือเกษตรกร และ 4.ราคารับซื้อที่ไม่จูงใจ

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุม รมว.เกษตรฯ กำชับให้แก้ไขปัญหาทั้งหมด และประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดให้มากขึ้น เพื่อสรุปมาตรการให้เสร็จภายในเดือน ก.ย. ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการ และเริ่มปลูกได้ในเดือน ต.ค. 2561