ยกระดับสุ่มตรวจส่งออกผลไม้ไทย

วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 08:55 น.
ยกระดับสุ่มตรวจส่งออกผลไม้ไทย
กรมวิชาการเกษตรส่งหนังสือกำชับผู้ส่งออก หลังอินโดนีเซียเผาชมพู่และลองกองนำเข้าจากไทย ยกระดับสุ่มตรวจ-ออกใบรับรอง

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือเตือนเอกชนผู้ส่งออก ชมพู่และลองกองที่ถูกอินโดนีเซียเผาทำลายชมพู่ 360 กิโลกรัม (กก.) และลองกอง 180 กก. ที่นำเข้าจากไทย เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2561 ภายหลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากหน่วยงานกักกันพืชประเทศอินโดนีเซีย กรณีตรวจพบแมลงวัน 2 ชนิดในชมพู่และเพลี้ยแป้ง 1 ชนิดในลองกองที่นำเข้าจากประเทศไทย ซึ่งสินค้าที่ถูกเผาทำลายดังกล่าวคิดเป็นมูลค่า 32,400 บาท

สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชที่ประเทศปลายทางนั้น กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ คือ ทำหนังสือแจ้งเตือน ผู้ประกอบการ และหากสินค้าได้รับการแจ้งเตือน ศัตรูพืชเกิน 3 ครั้ง กรมวิชาการเกษตรจะระงับการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชทันที ซึ่งจะมีผลทำให้สินค้าไม่สามารถส่งออกได้ รวมทั้งสั่งการให้ด่านตรวจ พืชของกรมวิชาการเกษตรยกระดับการสุ่มตรวจ และออกใบรับรองสุขอนามัยพืช เพื่อสร้างความมั่นใจต่อประเทศผู้นำเข้า

นอกจากมาตรการแก้ไขปัญหา การส่งออกตามมาตรการดังกล่าวแล้ว กรมวิชาการเกษตรได้หารือร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อประสานงานกับหน่วยงานกักกันพืชของอินโดนีเซีย โดยแจ้งให้อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงจาการ์ตา ประสานแจ้งผู้รับ ผิดชอบของอินโดนีเซียทราบถึงมาตรการการดำเนินการแก้ไขปัญหาในกรณีดังกล่าวของประเทศไทยด้วย

ภาพประกอบข่าว