จับตาเหล็กราคาผันผวน พาณิชย์เกาะติดรายวัน ล่าสุดเดือนก.ค.สินค้าขยับสูงขึ้น16.3%

  • วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 08:33 น.

จับตาเหล็กราคาผันผวน พาณิชย์เกาะติดรายวัน ล่าสุดเดือนก.ค.สินค้าขยับสูงขึ้น16.3%

เปิดบัญชีสินค้าอ่อนไหวพิเศษเดือน ก.ค. มี 25 รายการ เร่งเกาะติดราคาทุกวัน พบรายการเหล็กอยู่ในบัญชีมากสุดเหตุราคาสูงจากเมกะโปรเจกต์

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า กรมการค้าภายในได้จัดทำบัญชีสินค้าที่ติดตามดูแลประจำเดือน ก.ค. 2561 พบว่า มีสินค้า 25 ราย ที่อยู่ในบัญชีอ่อนไหวเป็นพิเศษ (SL) หรือต้องติดตามราคาและสถานการณ์เป็นประจำทุกวัน โดยลดลง 2 รายการ จากเดือน มิ.ย. 2561 ที่รายการสินค้าอ่อนไหวเป็นพิเศษมีทั้งหมด 27 รายการ โดยถอดเครื่องแบบนักเรียน และรองเท้านักเรียน/ถุงเท้านักเรียน มาอยู่ในบัญชีติดตามเป็นพิเศษ (PWL) หรือมีการติดตามราคาและสถานการณ์สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

สำหรับสินค้า 25 รายการที่อยู่ในบัญชีอ่อนไหวเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 17 รายการ เป็นสินค้าควบคุมมีมาตรการกฎหมายดูแล ได้แก่ น้ำตาลทราย น้ำมันพืช นมผง นมสด สบู่/สบู่เหลว ยางรถยนต์ ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ก๊าซแอลพีจีหุงต้ม ก๊าซแอลพีจีรถยนต์ ปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวสาลี เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม ส่วนอีก 8 รายการ ไม่มีมาตรการกฎหมาย ได้แก่ ไข่ไก่ สุกรชำแหละ อาหารปรุงสำเร็จ ข้าวสารบรรจุถุง เหล็กแผ่นรีดร้อน น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และอาหารสัตว์

อย่างไรก็ตาม รายการสินค้าอ่อนไหวเป็นพิเศษส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเหล็ก เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล โดยเฉพาะการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ทำให้มีความต้องการใช้เหล็กจำนวนมาก อาจทำให้ราคาผันผวน เห็นได้จากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน ก.ค. 2561 พบว่าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กปรับเพิ่มขึ้น 16.3% เทียบกับเดือน ก.ค. 2560 ซึ่งสะท้อนภาวะการเติบโตเศรษฐกิจไทย

ขณะที่สินค้าที่อยู่ในบัญชี PWL มีอยู่ 13 รายการ แบ่งเป็นสินค้าควบคุมมีมาตรการทางกฎหมายดูแล ได้แก่ อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท แชมพู ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์ล้างจาน สายไฟฟ้า ส่วนสินค้าไม่มีมาตรการกฎหมาย 5 รายการ ได้แก่ ไก่สด น้ำดื่มบรรจุภาชนะผนึก ยาสีฟัน เครื่องแบบนักเรียน รองเท้านักเรียน/ถุงเท้านักเรียน

ด้านสินค้าที่อยู่ในบัญชีเฝ้าติดตาม (WL) โดยมีการติดตามราคาและสถานการณ์ ทุก 15 วัน มีจำนวน 132 รายการ เช่น นมข้นหวาน ครีมเทียมข้นหวาน แป้งสาลี ผ้าอนามัย กระดาษเหนียว กระดาษพิมพ์และเขียน กระดาษชำระและกระดาษเช็ดหน้า เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ