ยื่นอุตสาหกรรมอุ้มไร่อ้อย แก้วิกฤตราคาตกต่ำ

วันที่ 14 ส.ค. 2561 เวลา 08:23 น.
ยื่นอุตสาหกรรมอุ้มไร่อ้อย แก้วิกฤตราคาตกต่ำ
ชาวไร่อ้อยเตรียมยื่นหนังสือถึงกระทรวงอุตสาหกรรม หามาตรการช่วยเหลือ คาดราคาอ้อยต่ำสุดรอบ 10 ปี

นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา 4 องค์กรชาวไร่อ้อย ประกอบด้วย สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ได้หารือกันเพื่อเตรียมทำหนังสือถึงกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก้ไขปัญหาวิกฤตราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2561/62 ที่คาดว่าจะไม่เกิน 730 บาท/ตัน ถือว่าต่ำสุดในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่ฤดูกาลผลิตปี 2551/2552

ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกเฉลี่ยเหลือ 11-12 เซนต์/ปอนด์ ซึ่งจะทำให้ราคาอ้อยฤดูใหม่ที่จะเริ่มเปิดหีบช่วงต้นเดือน พ.ย.นี้ อาจจะตกต่ำอย่างมาก จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐจะต้องช่วยเหลือ เพราะที่ผ่านมาสามารถใช้กลไกกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) ดูแลได้ แต่แนวโน้มขณะนี้ กท.อาจไม่มีเงินเหลือพอที่จะบริหารจัดการ

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กท.สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาเพิ่มค่าอ้อยได้ โดยให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ แต่ขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่านสู่การลอยตัวราคาน้ำตาลทรายในประเทศ เพื่อไม่ให้บราซิลฟ้องร้องต่อองค์การการค้าโลก (ดับเบิ้ลยูทีโอ) ที่มองว่าไทยอุดหนุนราคาอ้อยและน้ำตาลทราย ทำให้การขอ ครม.เพื่อกู้เงินอาจขัดหลักการของดับเบิ้ลยูทีโอได้

สำหรับมาตรการระยะสั้นที่จะเสนอ คือ 1.การให้รัฐแก้ปัญหาเพื่อให้กองทุนกู้เงินจากธนาคารเพื่อเพิ่มราคาอ้อยให้คุ้มต้นทุนการผลิตโดยใช้มาตรา 44 เข้าช่วย 2.ให้ภาครัฐสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยา รวมทั้งการขนส่งเพื่อลดต้นทุนการผลิต 3.ให้เจรจากับโรงงานน้ำตาลทราย นำเงินจากระบบที่มีส่วนต่างของรายได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในประเทศที่ส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลปีละ 1.5 หมื่นล้านบาท มาเพิ่มเป็นราคาอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย 100% 4.เจรจากับโรงงานน้ำตาลให้เพิ่มค่าอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย 5.ให้รัฐวิสาหกิจของรัฐ เช่น บริษัท ปตท. สร้างโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อเป็นทางเลือกของอ้อยอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า แนวโน้มราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี 2560/2561 จะอยู่ที่ 772 บาท/ตัน จากที่ราคาอ้อยขั้นต้นกำหนดไว้ 880 บาท/ตัน ทำให้กองทุนมีภาระ 2.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะทำให้ฐานะกองทุนติดลบกว่า 5,000 ล้านบาท