อัดงบแสนล.อุ้มเกษตรกรดูแลราคาข้าว

วันที่ 25 ก.ค. 2561 เวลา 07:45 น.
อัดงบแสนล.อุ้มเกษตรกรดูแลราคาข้าว
ครม.อนุมัติ 3 มาตรการอุ้มชาวนาวงเงิน 9.79 หมื่นล้าน ด้าน "บิ๊กตู่" กำชับดูแลโครงการให้โปร่งใส

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จ.อุบลราชธานี ได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/ 2562 ทั้งหมด 3 โครงการ เพื่อดูแลเสถียรภาพราคาข้าว โดยจะดูดซับปริมาณข้าว 9 ล้านตัน คาดว่าจะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่เป็นชาวนารวม 9.79 หมื่นล้านบาท แยกเป็นวงเงินจ่ายขาด 6.28 หมื่นล้านบาท สินเชื่อหมุนเวียน 3.50 หมื่นล้านบาท

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการใน ครม.ว่า ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังกำกับดูแลเงินหมุนเวียนในส่วนของสินเชื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเคร่งครัด และไม่ก่อให้เกิดภาระด้านงบประมาณเพิ่มเติมจากวงเงินที่ ครม.อนุมัติไว้ รวมทั้งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามและตรวจสอบโครงการให้ เป็นไปตามระเบียบและโปร่งใส มีประสิทธิภาพ พร้อมรายงานความก้าวหน้าทุก 3 เดือน

ด้าน นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลเตรียมประกาศแผนปฏิรูปภาคเกษตรทั้งระบบวันที่ 15 ส.ค. 2561 โดยเฉพาะโครงการลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป้าหมาย 2 ล้านไร่ โดย ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นแทน