สินค้าฟุ่มเฟือย มิ.ย.โต11.9% ตามท่องเที่ยว

วันที่ 23 ก.ค. 2561 เวลา 08:29 น.
สินค้าฟุ่มเฟือย มิ.ย.โต11.9% ตามท่องเที่ยว
พาณิชย์ยังไม่กังวลชี้นำเข้าส่วนใหญ่ยังเป็นสินค้าทุนและวัตถุดิบสอดคล้องทิศทางส่งออกโต

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค (สินค้าฟุ่มเฟือย) เดือน มิ.ย. 2561 ที่มีมูลค่านำเข้า 2,249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.9% ทำให้มูลค่าการนำเข้าใน 6 เดือนแรกอยู่ที่ 1.31 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12.4%

ทั้งนี้ การเติบโตดังกล่าวเป็นผลจากภาคการท่องเที่ยวไทยเติบโต ทำให้มีการนำเข้าสินค้าแบรนด์ชั้นนำเข้ามาขายนักท่องเที่ยวทั้งในสนามบิน (ดิวตี้ฟรี) และแหล่งช็อปปิ้งสำคัญ

สำหรับสินค้าที่มีการนำเข้าในเดือน มิ.ย. ส่วนใหญ่คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มูลค่า 28 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19.4% เครื่องสำอาง 109 ล้านดอลลาร์ เพิ่ม 8.2% กระเป๋า มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ เพิ่ม 22.5% และนาฬิกาและส่วนประกอบ มูลค่า 71 ล้านดอลลาร์ เพิ่ม 32.4%

อย่างไรก็ดี พบข้อมูลที่น่าสนใจว่ามีการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นช่องทางออนไลน์ (อี-คอมเมิร์ซ) ผ่านแพลตฟอร์มทั้งของไทยและของต่างประเทศ โดยพบว่าสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า รวม 182 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19.6%

น.ส.พิมพ์ชนก กล่าวว่า แม้ว่ายอดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยจะเติบโตขึ้น แต่กระทรวงพาณิชย์ไม่กังวล เพราะมีสัดส่วนเพียง 11.1% ของการนำเข้าร่วม แต่ส่วนใหญ่ของการนำเข้ายังคงเป็นกลุ่มสินค้าทุนและสินค้าวัตถุดิบที่เติบโตตามการส่งออกที่ 7.8% และ 0.9% มีสัดส่วน 25.9% และ 39.6% ของการนำเข้ารวมตามลำดับ