ขายพ่วงประมูล5จี กสทช.หวังช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการ

วันที่ 20 ก.ค. 2561 เวลา 09:33 น.
ขายพ่วงประมูล5จี กสทช.หวังช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการ
เร่งเครื่องจัดสรรคลื่นความถี่รองรับระบบ 5จี ผุดแนวคิดเปิดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ พ่วงใช้งานคลื่นความถี่ย่านสูง 'ฐากร'ฟันธงต.ค.63ได้ใช้งานคลื่นใหม่แน่

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยในงานทำอย่างไรให้ "5จี เทคโนโลยีพลิกโลก" เกิดขึ้นจริงในไทย ตอนหนึ่งว่า ปัจจัยสำคัญ 3 ประการ ที่ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุค 5จี ได้ คือ 1.การมีคลื่นความถี่รองรับระบบ 5จี 2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับระบบ 5จี และ 3.การเชื่อมโยงทั้งการสื่อสารระหว่างมนุษย์ การเชื่อมโยงด้านอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (ไอโอที) และการสื่อสารกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ (เอไอ)

ทั้งนี้ กสทช.จะเร่งจัดสรรคลื่นความถี่บริการ 5จี โดยเร็วที่สุด คาดการณ์ว่าจะให้บริการได้ในเดือน ต.ค. 2563 และในปี 2563 เตรียมเปิดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ สูงสุด 90 เมกะเฮิรตซ์ และคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ สูงสุด 180 เมกะเฮิรตซ์

ขณะที่คลื่นความถี่ใหม่ย่าน 3500 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งมีอยู่ 200 เมกะเฮิรตซ์ และคลื่นความถี่ย่าน 26000 และ 28000 เมกะเฮิรตซ์ มีรวมกัน 3000 เมกะเฮิรตซ์

อย่างไรก็ตาม การเปิดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ สามารถพ่วงคลื่นความถี่ย่าน 26000 และ 28000 เมกะเฮิรตซ์ ให้โอเปอเรเตอร์ใช้งานด้วย เพื่อลดต้นทุนการลงทุนด้านคลื่นความถี่ ลดต้นทุนการพัฒนาระบบ 5จี โดยรวม และผลักดันให้เทคโนโลยี 5จี เกิดเร็วขึ้น โดยจากการประเมินเบื้องต้นหาก 5จี ไม่เกิดขึ้น ไทยจะสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 2.3 ล้านล้านบาท หรือ 20% ของจีดีพีปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ภาคส่วนที่ได้รับผล กระทบมากที่สุดคือภาคการผลิตและอุตสาหกรรม ซึ่งจะเสียโอกาสถึง 7 แสนล้าน-1.6 ล้านล้านบาท คิดเป็น 10-30% ของมูลค่าภาคอุตสาหกรรมโดยรวม

ด้าน นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า เทคโนโลยี 5จี จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศเมื่อมีการกำกับดูแลที่ดี เปิดเสรีในการแข่งขัน ด้านโทรคมนาคม โดยยึดประชาชนเป็นตัวตั้ง หากกำกับดูแลที่ไม่เป็นธรรม ต้นทุนการใช้บริการ 5จี จะสูง และ ถ้าดำเนินการไม่ดีจะส่งผลให้ผู้ประกอบการในธุรกิจนี้อาจลดลงจาก 3.2 ราย เหลือ 2.3 ราย และคุณภาพการบริการไม่ดีแต่ราคาสูง