สหรัฐลงแปลงข้าวหอมมะลิปีนี้ เตือนเกษตรเตรียมแผนรับมือ

  • วันที่ 20 ก.ค. 2561 เวลา 08:56 น.

สหรัฐลงแปลงข้าวหอมมะลิปีนี้ เตือนเกษตรเตรียมแผนรับมือ

สภาเกษตรกรฯ เตือนรัฐเร่งรับมือ หลังสหรัฐพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมเหมือนไทย เริ่มปลูกปลายปีนี้

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้สหรัฐอเมริกาประเทศผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิอันดับหนึ่งของไทย มูลค่าปีละกว่า 1 หมื่นล้านบาท ได้พัฒนา สายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 3 พันธุ์ และจะเริ่มส่งเสริมปลูกปลายปี 2561 นี้ โดยทั้ง 3 สายพันธุ์มีกลิ่นหอมและความนุ่มเหมือนข้าวหอมมะลิไทย และที่สำคัญสามารถสร้างผลผลิตสูงกว่าไทยมาก ดังนั้นเห็นว่ารัฐบาลต้องเร่งส่งสัญญาณให้เกษตรกรทราบและเร่งพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมของไทยให้ดียิ่งขึ้น

"เกษตรกรไทยต้องเริ่มตระหนัก และปรับปรุงทั้งความรู้และการพัฒนา การปลูกข้าว เพราะหากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่เข้ามาแข่งและ ปลูกเอง ก็จะมีผลกระทบต่อการส่งออกของไทยแน่นอน" นายประพัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ จากข้อมูลของกระทรวง พาณิชย์แสดงสถิติการส่งออกข้าวช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยส่งออกข้าวหอมมะลิไปตลาดต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วน 25% ของมูลค่าการ ส่งออกข้าวทั้งหมดและมีบางปีที่สัดส่วนมากกว่า 30% โดยตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิอันดับ 1 ของไทยตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน คือ สหรัฐอเมริกา แต่ตามข้อมูลมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2557 ที่มีมูลค่าการส่งออกข้าวหอมมะลิปีละราว 5 หมื่นล้านบาท แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงทุกปี รองลงมา คือ จีน 6,300 ล้านบาท และฮ่องกง 4,700 ล้านบาท

สำหรับสาเหตุสำคัญที่การส่งออกข้าวหอมมะลิลดลง เพราะสหรัฐอเมริกาตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิอันดับ  1 ของไทย ได้ปรับปรุงพัฒนาข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ถึง 3 สายพันธุ์ โดยมหาวิทยาลัยอาร์แคนซัส พัฒนาข้าวหอมสายพันธุ์จัสมิน Aroma 17 มหาวิทยาลัยลุยเซียนา พัฒนาข้าวหอมสายพันธุ์จัสมิน CLJ 01 คุณสมบัติมีกลิ่นหอมทัดเทียมข้าวหอมมะลิของไทย เมล็ดข้าวสวย มีท้องไข่น้อย ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ข้าวหอมที่มหาวิทยาลัยลุยเซียนา พัฒนาก่อนหน้า 30% (ข้าว Jazzman) โดยให้ผลผลิตสูง 1,645 กิโลกรัม/ไร่ และมูลนิธิวิจัยข้าวแคลิฟอร์เนีย พัฒนาข้าวหอมสายพันธุ์จัสมิน Calaroma 201

ข่าวอื่นๆ