เงินสะพัดวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 6,477 ล้านบาท

วันที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 14:47 น.
เงินสะพัดวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 6,477 ล้านบาท
ม.หอการค้า คาด วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา เงินสะพัด 6,477 ล้านบาท เพิ่ม 4.1% ชี้ คนควักเงินทำบุญ-เข้าคอร์สเรียนธรรมะมากขึ้น

นายธนวรรธน์  พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 2561 คาดว่าจะมีมูลค่าการใช้จ่าย 6,477  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  ส่วนใหญ่เป็นการวางแผนไปท่องเที่ยวและทำบุญในช่วงวันหยุด ทั้งการตักบาตร ทำบุญ ทำทาน ถวายสังฆทาน และไปเวียนเทียน โดยจังหวัดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นครปฐม  นครราชสีมา อุดรธานี  อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา  กาญจนบุรี เชียงใหม่ ลำปาง นครสวรรค์ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และตรัง เป็นต้น

ทั้งนี้ ในภาพรวมพบว่าการใช้จ่ายเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวมีแนวโน้มคึกคักน้อยลง เนื่องจากก่อนหน้านี้ใช้จ่ายมากในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกไปแล้ว โดยการใช้จ่ายท่องเที่ยวในประเทศเฉลี่ย 4,309.4 บาทต่อคน และเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ย 2.52 หมื่นบาทต่อคน  ซึ่งต่างจากการใช้จ่ายเพื่อการทำบุญที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงระยะหลัง โดยเฉพาะการซื้อของเพื่อกิจกรรมทำบุญ  เช่น ค่าใช้จ่ายค่าทำบุญเฉลี่ย 822.7 บาทต่อคน, เข้าคอร์สธรรมะ 720 บาท, ถวายสังฆทาน 635 บาท, ตักบาตร 449.2 บาท, ไปเวียนเทียน 298.5 บาท, ทำทาน 344.7 บาท, เที่ยวสถานที่ที่จัดงานวันอาฬสาหบูชา 783.2บาท, ไปนั่งวิปัสสนา 404.3 บาท เป็นต้น

“ประชาชนเข้าใกล้วัดมากขึ้น และมีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อการทำบุญมากขึ้น  สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลประชาชนวางแผนจับจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด ซึ่งพึ่งพาราคาสินค้าเกษตรเป็นหลัก ส่วนใหญ่วางแผนจับจ่ายเท่าเดิม ส่วนแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ส่วนใหญ่มาจากรายได้ประจำ รองลงมาเป็นเงินออม เงินพิเศษ และการกู้ยืม เป็นต้น”

สำหรับสิ่งที่คาดหวังจากการทำบุญส่วนใหญ่จะอุทิศส่วนกุศลให้ญาติมิตรที่เสียชีวิต รองลงมาเป็น ความสบายใจ,หลุดพ้นจากความทุกข์, ความสุขในชาตินี้, ชำระล้างจิตใจจากกิเกส, หลุดพ้นจากเรื่องไม่ดีที่ประสบอยู่, หวังให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ เป็นต้น

 

บทความแนะนำ