ธุรกิจเกิดใหม่มิ.ย.แผ่ว

  • วันที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 07:13 น.

ธุรกิจเกิดใหม่มิ.ย.แผ่ว

ธุรกิจตั้งใหม่ มิ.ย. 6,514 ราย ลด 0.2% ส่วนยอดเจ๊ง 1,392 ราย ลด 10% คาดทั้งปีธุรกิจเกิดใหม่ได้ตามเป้า 8 หมื่นราย

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศเดือน มิ.ย. 2561 มีจำนวน 6,514 ราย ลดลง 0.2% เทียบกับเดือน มิ.ย. 2560 มีทุนจดทะเบียน 2.45 หมื่นล้านบาท โดยธุรกิจที่ตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร

สำหรับยอดธุรกิจตั้งใหม่ครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.) 2561 มีจำนวน 3.75 หมื่นราย เพิ่มขึ้น 4% เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา มีทุนจดทะเบียนรวม 1.42 แสนล้านบาท ด้านธุรกิจเลิกกิจการเดือน มิ.ย. 2561 มีจำนวน 1,392 ราย ลดลง 10% เทียบกับเดือน มิ.ย. 2560 มีทุนเลิกกิจการ 8,486 ล้านบาท ส่งผลให้จดทะเบียนเลิกกิจการครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.) 2561 มีจำนวน 6,286 ราย ลดลง 3% เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม กรมประเมินว่าการ จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ทั้งปี 2561 จะได้ตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า 8 หมื่นราย สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นจากภาคการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมองว่าการส่งออกไทยจะ โตกว่าเป้า 8% รวมทั้งการลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งการลงทุนภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการลงทุนโครงการพื้นฐานต่างๆ และ การท่องเที่ยวที่ขยายตัว คาดว่าจะมี นักท่องเที่ยวเข้ามาสูงถึง 35 ล้านคน ขณะที่การบริโภคก็ฟื้นตัวขึ้น ทั้งจากราคาสินค้าเกษตรดีขึ้น และการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ปัจจุบันมีธุรกิจที่ยังคงดำเนินการ อยู่ทั่วประเทศจำนวน 7.04 แสนราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 17.78 ล้านล้านบาท

บรรยายภาพ - จัดตั้งธุรกิจ : กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศเดือน มิ.ย. 2561 มีจำนวน 6,514 ราย ลดลง 0.2% เทียบกับเดือน มิ.ย. 2560 โดยคาดว่าทั้งปีจะมียอดจัดตั้งธุรกิจตามเป้าหมาย 8 หมื่นราย

ข่าวอื่นๆ