ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมพุ่งสูงสุดในรอบ42เดือน

วันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 12:36 น.
ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมพุ่งสูงสุดในรอบ42เดือน
สภาอุตสาหกรรมเผยเดือน มิ.ย.พุ่งสูงสุดในรอบ 42 เดือน กลุ่มอุตฯ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ไฟฟ้า รับอานิสงส์จากฟุตบอลโลก รับกังวลดอกเบี้ยและราคาน้ำมัน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือน มิ.ย.2561 จำนวน 1,019 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรม ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่า ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 91.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 90.2 ในเดือน พ.ค.โดยค่าดัชนีฯ สูงสุดในรอบ 42 เดือน นับตั้งแต่เดือน ม.ค.2558 โดยค่าดัชนีฯ ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากองค์ประกอบ ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ

ทั้งนี้จากการสำรวจ พบว่า ในเดือน มิ.ย. ค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สะท้อนว่า ผู้ประกอบการมองภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศยังมีการขยายตัวต่อเนื่อง และยังได้รับผลดีจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก 2018 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ขณะเดียวกัน การฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลกส่งผลดีต่อการส่งออกของไทย สะท้อนจากดัชนียอดคำสั่งซื้อและยอดขายจากต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ยังไม่ครอบคลุมทุกภูมิภาค ตลอดจนราคาน้ำมันที่มีความผันผวนและปัญหาการแข่งขันด้านราคา ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ระดับ 102.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 101.6 ในเดือน พ.ค.2561 จากปัจจัยด้านการลงทุนของภาครัฐ และการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่อง แต่ยังมีความกังวลต่อมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นทำให้กระทบต่อต้นทุนประกอบการ