'บินไทย'ปัดใช้งบรัฐจัดซื้อเครื่องบินใหม่

  • วันที่ 17 ก.ค. 2561 เวลา 08:22 น.

'บินไทย'ปัดใช้งบรัฐจัดซื้อเครื่องบินใหม่

การบินไทย ชี้แจงจัดหาแหล่งเงินทุนเองจัดซื้อเครื่องบินใหม่ 23 ลำ ปฏิเสธใช้งบประมาณของภาครัฐ

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีโซเชียล มีเดียส่วนหนึ่งวิจารณ์เชิงลบ ในประเด็นกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอขออนุมัติให้การบินไทยจัดซื้อเครื่องบินใหม่ทดแทนเครื่องบินลำเก่า วงเงิน 1 แสนล้านบาท โดยตั้งคำถามว่างบประมาณดังกล่าวมีที่มาอย่างไร ใช่งบประมาณของรัฐหรือไม่นั้น ยืนยันว่า บริษัท การบินไทย เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินเพื่อนำมาจัดซื้อเครื่องบินเองทั้งหมด

ทั้งนี้ โครงการจัดหาเครื่องบินของบริษัท การบินไทย เป็นแผนการจัดหาเครื่องบินปี 2561-2565 จำนวน 23 ลำ เป็นการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องบินเก่าที่มีอายุใช้งานมากกว่า 20 ปี และจะต้องปลดระวางตามแผนปฏิรูปองค์กร แผนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกระทรวงคมนาคมแล้ว และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัท การบินไทย เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นบริษัทจะไม่ได้ใช้งบประมาณของภาครัฐ ซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนมาใช้ในการจัดซื้อเครื่องบินแต่อย่างใด บริษัทดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้พึ่งพางบประมาณของภาครัฐ และรัฐบาลก็มิได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับบริษัท การบินไทย

นางอุษณีย์ กล่าวว่า สำหรับการจัดหาเงินทุนของโครงการจัดหาเครื่องบินดังกล่าวมูลค่า 1 แสนล้านบาทนั้น บริษัท การบินไทย อยู่ระหว่างการหารือกับที่ปรึกษาด้านการเงิน เพื่อช่วยพิจารณาการจัดหาแหล่งเงินทุนที่ เหมาะสมกับสถานะของบริษัท

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ