"บินไทย"แจงซื้อฝูงบินใหม่1แแสนล้านไม่ได้ใช้งบประมาณรัฐ

  • วันที่ 14 ก.ค. 2561 เวลา 14:02 น.

"บินไทย"แจงซื้อฝูงบินใหม่1แแสนล้านไม่ได้ใช้งบประมาณรัฐ

การบินไทยชี้แจงจัดหาแหล่งเงินทุนจัดซื้อเครื่องบินใหม่ 23 ลำเอง ไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐ

ตามที่มีโซเชียลมีเดียส่วนหนึ่งวิจารณ์เชิงลบ ในประเด็นกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอขออนุมัติให้การบินไทย จัดซื้อเครื่องบินใหม่ทดแทนเครื่องบินลำเก่า วงเงิน 1 แสนล้านบาท นั้น อีกทั้งโซเชียลมีเดียได้ตั้งคำถามว่า งบประมาณดังกล่าวมีที่มาอย่างไร ใช่งบประมาณของรัฐหรือไม่ เพราะปัจจุบันการบินไทยดำเนินธุรกิจคล้ายเอกชน ดังนั้น การใช้งบประมาณของรัฐอาจไม่เหมาะสม

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่า โครงการจัดหาเครื่องบินของบริษัท การบินไทยฯ เป็นแผนการจัดหาเครื่องบิน ปี 2561 - 2565 จำนวน 23 ลำ ซึ่งเป็นการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องบินเก่าที่มีอายุใช้งานมากกว่า 20 ปี และจะต้องปลดระวางตามแผนปฏิรูปองค์กร ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกระทรวงคมนาคมแล้ว และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปนั้น

"จากการที่บริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งบประมาณของภาครัฐ ซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนมาใช้ในการจัดซื้อเครื่องบินซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้พึ่งพางบประมาณของภาครัฐ และรัฐบาลก็มิได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับบริษัท การบินไทยฯ แต่อย่างใด อนึ่ง การจัดหาเงินทุนของโครงการจัดหาเครื่องบินดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการหารือกับที่ปรึกษาด้านการเงิน เพื่อช่วยพิจารณาการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับสถานะของบริษัทฯ"นางอุษณีย์กล่าว

ข่าวอื่นๆ