บางจากตัดทิ้ง หุ้นฟิลิปปินส์ รับเงิน660ล้าน

  • วันที่ 14 ก.ค. 2561 เวลา 09:02 น.

บางจากตัดทิ้ง หุ้นฟิลิปปินส์ รับเงิน660ล้าน

บางจาก ขายทิ้งแหล่งน้ำมันดิบในฟิลิปปินส์ตุนเงิน 660 ล้าน นำเงินลุยลงทุนโครงการใหม่

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2561 บริษัทได้ตัดสินใจขายหุ้นบริษัทย่อยของบริษัทถืออยู่ในบริษัท Nido Production (Galoc) Pty. Ltd. (NPG) ที่ถือครองแหล่งน้ำมันดิบ Galoc ในสัดส่วน 55.8% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ขายหุ้นทั้งหมดให้กับ Tamarind Galoc Pte Ltd. มูลค่าประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 660 ล้านบาท โดยคิดที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ต่อ 33 บาท โดยแบ่งชำระส่วนหนึ่งเมื่อการโอนหุ้นแล้วเสร็จ และส่วนที่เหลือชำระตามที่ได้ตกลงกัน

อย่างไรก็ตาม ในการขายครั้งนี้ได้ขายเฉพาะในส่วนของแหล่งน้ำมันดิบเท่านั้น ไม่นับรวมแหล่งปิโตรเลียมที่อยู่ในระหว่างการสำรวจและพัฒนาอื่นๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ที่ยังถือครองโดยบริษัทย่อยของบริษัท การจำหน่ายสินทรัพย์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินสดมาใช้ลงทุนสำหรับโครงการใหม่ และเป็นการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับ Nido Petroleum Limited (Nido) ประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่มุ่งเน้นการลงทุนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ถือสิทธิในแหล่งปิโตรเลียมที่ดำเนินการผลิตแล้ว ได้แก่ Galoc, Nido, Matinloc ในประเทศฟิลิปปินส์ มีปริมาณการผลิตปัจจุบันรวมประมาณ 3,500 บาร์เรล/วัน รวมถึงยังได้ถือสิทธิในแหล่งปิโตรเลียมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและการสำรวจ คือ West Linapacan ในประเทศฟิลิปปินส์ และสิทธิในแหล่งปิโตรเลียมที่อยู่ระหว่างการสำรวจ คือ SC6B, SC14D, SC54A, SC54B, SC58 และ SC63 ในประเทศฟิลิปปินส์

ข่าวอื่นๆ