ตีกรอบนำเข้ามะพร้าว เสนอบอร์ดพืชน้ำมันฯเคาะ16ก.ค. สกัดลักลอบแก้ราคาร่วง

  • วันที่ 06 ก.ค. 2561 เวลา 08:51 น.

ตีกรอบนำเข้ามะพร้าว เสนอบอร์ดพืชน้ำมันฯเคาะ16ก.ค. สกัดลักลอบแก้ราคาร่วง

พาณิชย์ หาแนวทางจัดการปัญหามะพร้าว เล็งเพิ่มบทลงโทษหากนำเข้ามาไม่ตรงกับแผนที่แจ้งไว้

นายอดุลย์  โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 ก.ค. 2561 ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวภายในประเทศตกต่ำให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะเสนอมาตรการเพิ่มเติมเพื่อดูแลนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ เช่น การกำหนดระยะเวลานำเข้าใหม่ จากเดิมอนุญาตให้นำเข้าได้ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. และเดือนพ.ย.-ธ.ค.ของแต่ละปี โดยห้ามนำเข้าในช่วงเดือน มิ.ย.-ต.ค. ก็อาจจะลดจำนวนเดือนการนำเข้า เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงที่ผลผลิตของไทยออกสู่ตลาด แต่ผลจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา

นอกจากนี้ ยังมีแผนการดูแลผู้นำเข้ามะพร้าวที่มาขึ้นทะเบียนกับกรม ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อตรวจสอบว่ามะพร้าวที่นำเข้ามามีการใช้ตามแผน ที่แจ้งไว้หรือไม่ รวมถึงการเพิ่มบทลงโทษกรณีที่มีการนำมะพร้าวนำเข้ามาใช้ไม่ตรง กับแผนที่แจ้งไว้

"โรงงานที่นำเข้ามะพร้าวมาใช้ จะต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้ากับกรม เพื่อขอใบรับรองนำเข้ามะพร้าวที่ได้ สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร โดยภายใต้กรอบอาฟตากำหนดนำเข้ามะพร้าว ภาษีเป็น 0% แต่จำกัดช่วงเวลาการ นำเข้า และต้องแจ้งแผนการนำเข้าทั้งปี ซึ่งบางโรงงานที่นำเข้ามะพร้าวได้ไปว่า จ้างให้กะเทาะเปลือกมะพร้าวออก แต่กลับพบปัญหาไม่ส่งกลับคืนโรงงาน หรือส่งมาปริมาณไม่เท่ากับที่ส่งไป กะเทาะ ก็จะเสนอที่ประชุมให้มีการรายงานในส่วนนี้ รวมทั้งบทลงโทษ เพิ่มเติมกรณีที่ ไม่แจ้งข้อมูลกับรัฐ" นายอดุลย์ กล่าว

ด้านผลผลิตมะพร้าวของไทยปี 2561 คาดว่า จะมีปริมาณ 8.6 แสนตัน มีความต้องการใช้ประมาณ 1.1 ล้านตัน ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ประมาณ 2.41 แสนตัน ทำให้ไทยต้องนำเข้า มะพร้าวจากต่างประเทศเข้ามาทดแทน โดยในช่วง 5 เดือนของปี 2561 (ม.ค.พ.ค.) มีการนำเข้าแล้ว 1.58 แสนตัน

อย่างไรก็ตาม ปัญหาราคามะพร้าวในประเทศตกต่ำ คาดว่าเกิดจากการลักลอบนำเข้ามะพร้าวเข้ามาในประเทศด้วย เพราะแม้ว่าการนำเข้ามะพร้าว จากกรอบอาฟตา โดยภาษีเป็น 0% แต่กรมได้มีการกำหนดช่วงเวลาการนำเข้า ทำให้อาจเกิดการลักลอบนำเข้ามะพร้าวเข้ามา ดังนั้นในส่วนของการลักลอบ นำเข้าจะประสานกรมศุลกากรตรวจสอบและคุมเข้มการนำเข้าต่อไป

ข่าวอื่นๆ