รฟท.เร่งเนรมิตหัวลำโพงเป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟระดับโลกดูดนักท่องเที่ยว

  • วันที่ 05 ก.ค. 2561 เวลา 11:21 น.

รฟท.เร่งเนรมิตหัวลำโพงเป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟระดับโลกดูดนักท่องเที่ยว

รฟท.กางแผนลงทุนเนรมิตหัวลำโพงเป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟระดับโลกดูดนักท่องเที่ยว-ส่งเสริมการศึกษา

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)เปิดเผยว่ารฟท.ได้มีแผนลงทุนพัฒนาพื้นที่สถานีหัวลำโพงจำนวน 120 ไร่เป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟระดับโลกในอีกไม่กี้ปีข้างหน้าภายหลังจากย้ายศูนย์กลางทางรถไฟไปอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อ โดยรฟท.ได้ร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย (TECO) เพื่อออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างรวมถึงแนวทางการพัฒนาในระยะยาวหวังต่อยอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์รถไฟไทย นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมอภิปรายแบ่งปันประสบการณ์และทัศนะในหัวข้อพิพิธภัณฑ์การรถไฟระหว่างไต้หวันกับประเทศไทย (Taiwan-Thailand Railway Museum Experiences Sharing Forum) พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการออกแบบพิพิธภัณฑ์รถไฟหัวลำโพงในอนาคต

ด้านนายสือ ป๋อ ซื่อ ผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยกล่าวว่าสำหรับแนวทางการออกแบบพิพิธภัณฑ์นั้นการนำทรัพยากรทางวัฒนธรรมกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์และการวางโครงการพื้นที่เชิงอนุรักษ์ในเส้นทางเลียบทางรถไฟ ในลักษณะการสร้างพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นและพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) อย่างไรก็ตามการออกแบบพิพิธภัณฑ์รถไฟหัวลำโพงนั้นควรยึดสาระสำคัญ ได้แก่การบูรณาการร่วมกับพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นในเขตเมืองเก่า และการจัดทำโครงการร่วมกับประชาชนในพื้นที่ในการรวบรวมสิ่งของสำหรับจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ