ยึดมะพร้าวนำเข้าอินโดนีเซียเหตุพบแมลงศัตรูพืช297ตัน

วันที่ 05 ก.ค. 2561 เวลา 07:19 น.
ยึดมะพร้าวนำเข้าอินโดนีเซียเหตุพบแมลงศัตรูพืช297ตัน
กรมวิชาการเกษตรยึดมะพร้าวจากอินโดนีเซีย 297 ตัน มูลค่ากว่า 3 ล้าน สั่งทำลายหลังพบแมลงศัตรูพืช

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้กรมได้ดำเนินการสุ่มตรวจและยึดมะพร้าวจากอินโดนีเซียจำนวน 10 ชิปเมนต์ และส่งกลับจำนวน 1 ชิปเมนต์ เนื่องจากพบผิดเงื่อนไขการนำเข้าตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากอินโดนีเซีย พ.ศ. 2554 โดยตรวจพบแมลงศัตรูพืชมีชีวิตและพบต้นอ่อนงอกรวม 297.55 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท และได้สั่งทำลายทิ้ง

ทั้งนี้ มะพร้าวเป็นสิ่งต้องห้าม ตาม พ.ร.บ.กักพืช ซึ่งไทยอนุญาตให้มี การนำเข้ามะพร้าวจาก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ เมียนมา โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การอนุญาตที่ให้นำเข้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น เกิดจากการร้องขอให้มีการอนุญาตนำเข้าจากผู้ประกอบการ โดยกรมทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน โรคพืชและแมลงศัตรูพืช เพื่อกำหนด เงื่อนไขในการอนุญาตตามมาตรการ สุขอนามัยพืช

สำหรับการนำเข้ามะพร้าวอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบายพืชน้ำมัน โดยกรมจะกำกับดูแลเรื่องศัตรูพืชที่อาจจะติดมากับสินค้าตาม พ.ร.บ.กักพืช ซึ่งในช่วง 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2561 ไทยนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศที่ผ่านด่านตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตรจำนวน 1.28 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 1,290 ล้านบาท นำเข้าจากอินโดนีเซีย 9.88 หมื่นตัน มูลค่า 994 ล้านบาท เวียดนาม 2.97 หมื่นตัน มูลค่า 291 ล้านบาท เมียนมา 184 ตัน มูลค่า 2.3 ล้านบาท และมาเลเซีย 167 ตัน มูลค่า 2.1 ล้านบาท

ด้านประเภทของมะพร้าวที่ไทยอนุญาตให้นำเข้าคือ ผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก เนื้อมะพร้าวสด เนื้อมะพร้าวแห้ง กะลามะพร้าว เส้นใยมะพร้าว และกาบมะพร้าว โดยจะเข้มงวดเรื่องของโรคและแมลงศัตรูในมะพร้าว ได้แก่ โรค กาดัง-กาดัง (Cadang-cadang disease) แมลงดำหนาม หนอนหัวดำมะพร้าว ไรแดงมะพร้าว เป็นต้น

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ในวันนี้ (5 ก.ค.) 2561 กรมการค้าต่างประเทศจะชี้แจงกรณีแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวต่ำสุดในรอบ 10 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมที่จะออกมาตรการในการแก้ไขปัญหามะพร้าวด้วยการจำกัดช่วงเวลาการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ

ภาพประกอบข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต