ไทยเตรียมสกัดนำเข้ามะพร้าวคุม3-6เดือนแก้ปมราคาตกต่ำ

  • วันที่ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 07:51 น.

ไทยเตรียมสกัดนำเข้ามะพร้าวคุม3-6เดือนแก้ปมราคาตกต่ำ

พาณิชย์เตรียมออกมาตรการควบคุมมะพร้าวนำเข้าจากต่างประเทศ หวังแก้ปัญหาราคาตกต่ำ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษามาตรการดูแลการนำเข้ามะพร้าว หลังพบมีการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เป็นต้น จนส่งผลกระทบทำให้มีการรับซื้อมะพร้าวเพื่อนำมาแปรรูปจากเกษตรกรในประเทศลดลง ประกอบกับมะพร้าวในประเทศปีนี้มีผลผลิตมากขึ้น ยิ่งทำให้ราคาภายในประเทศตกต่ำ

"ปัญหาราคามะพร้าวที่ตกต่ำ นอกจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นผลจากการปลูกมะพร้าวเพิ่มจำนวนมากขึ้น เพราะในปีที่ผ่านๆ มาได้ราคาดี เกษตรกรแห่ปลูกจนผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ราคาจึงปรับลดลง" นายบุณยฤทธิ์ กล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า การใช้มาตรการห้ามหรือจำกัดการนำเข้ามะพร้าวในระยะสั้น และใช้เป็นการทั่วไปกับทุกประเทศ ซึ่งกำลังพิจารณาจะเป็นช่วง 3 เดือน หรือ 6 เดือน แต่จะใช้ในช่วงที่ผลผลิตมะพร้าวของไทยออกสู่ตลาดมาก หากผลผลิตออกหมดแล้ว จะให้นำเข้าได้ตามปกติ และในการใช้มาตรการก็ต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ใช้มะพร้าวเป็นวัตถุดิบด้วย เพราะหากขาดแคลน จะกระทบถึงสินค้าสำเร็จรูปที่ทำจากมะพร้าวได้ แต่ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก

นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวยังเป็นการส่งสัญญาณถึงอินโดนีเซีย ที่จำกัดการนำเข้าลำไย ทุเรียน และหอมแดง จากไทย โดยเฉพาะลำไย ห้ามนำเข้า ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. มีมูลค่าเสียหายเกือบ 700 ล้านบาท และทุเรียนให้นำเข้าได้เฉพาะเดือน ก.ค. มีมูลค่าเสียหาย เกือบ 200 ล้านบาท ขณะเดียวกันจะเป็น การเตือนเวียดนามที่มีมาตรการควบคุม นำการเข้ารถยนต์จากไทยด้วย

ข่าวอื่นๆ