ไฟเขียวปตท.ควัก500ล.อุ้มผู้ใช้'แอลพีจี'

วันที่ 22 มิ.ย. 2561 เวลา 08:07 น.
ไฟเขียวปตท.ควัก500ล.อุ้มผู้ใช้'แอลพีจี'
บอร์ด ปตท.อนุมัติเงิน 500 ล้าน ช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคา แอลพีจี

นายมุนินทร์  ไตรภพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ปตท. เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ ปตท.อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนวงเงิน 500 ล้านบาท ตามโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือแอลพีจีภาคครัวเรือน โดยขยายอายุโครงการถึงเดือน ธ.ค. 2561

ทั้งนี้ มติประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ต่ออายุโครงการรักษาระดับราคาแอลพีจีในราคา 363 บาท/ถัง ขนาด 15 กิโลกรัม  อย่างต่อเนื่อง และมีมติต่ออายุโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกแอลพีจีภาคครัวเรือนให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพขายอาหารขนาดเล็ก ได้แก่ หาบเร่ แผงลอย โดยลดลงถังละ 38 บาท จาก 363 บาท/ถัง เหลือ 325 บาท/ถัง จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารหาบเร่ 395,544 ราย

อย่างไรก็ตาม ปตท.ได้ช่วยเหลือประชาชนในโครงการนี้ มาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา และตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2561 ได้ช่วยเหลือไปแล้ววงเงิน 250 ล้านบาท