คลังควัก3พันล้านอุ้มน้ำมันบี20

วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 19:11 น.
คลังควัก3พันล้านอุ้มน้ำมันบี20
คลังควัก 3,000 ล้าน อุดหนุนขนส่งใช้น้ำมันดีเซล บี20 กำหนดภาษีสรรพสามิตที่อัตรา 5.152 บาท/ลิตร หวังช่วยเกษตรกรปลูกปาล์ม

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้กรมสรรพสามิตกำหนดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล บี20 อยู่ที่ 5.152 บาท/ลิตร เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และปรับอัตราภาษีน้ำมันดีเซล บี7 จาก 5.85 บาท/ลิตร เป็น 5.980 บาท/ลิตร โดยกระทรวงพลังงานจะใช้กองทุนน้ำมันสนับสนุนส่วนต่าง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล

ทั้งนี้ มาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อสนับสนุนน้ำมันดีเซล บี20 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าบริการขนส่ง และค่าโดยสารสาธารณะ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอีกทางหนึ่ง โดยการกำหนดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล บี20 คำนวณจากเฉพาะเนื้อน้ำมันดีเซล ไม่ได้คิดภาษีในส่วนของน้ำมันปาล์ม

น.ส.กุลยา กล่าวว่า การจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี20 นี้ จะให้เฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้าเป็นหลัก ซึ่งน้ำมันดีเซล บี20 จะจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าน้ำมันดีเซล บี7 ลิตรละ 3 บาท โดยใช้เงินกองทุนน้ำมันเข้ามาสนับสนุน ทำให้ราคาต่ำกว่าปกติ

อย่างไรก็ดี กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานจะประชุมหารือกับผู้ค้าน้ำมันและผู้ประกอบการรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการใช้ดีเซล บี20 ต่อไป

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 กรมสรรพสามิต กล่าวว่า มีปั๊มน้ำมัน 5 ราย และผู้ประกอบการขนส่งเบื้องต้น 30 ราย ที่จะเข้าโครงการนี้คาดว่าจะมีการจำหน่ายน้ำมันดีเซล บี20 วันละ 1.5 ล้านลิตร/วัน ต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันสนับสนุนโครงการนี้ระยะยาวประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยจะเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้เป็นต้นไป

“คาดว่าในอนาคตจะมีการใช้น้ำมันดีเซล บี20 เพิ่มขึ้น เป็นการช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกปาล์ม ตอนนี้มีสต๊อกน้ำมันปาล์ม 6 แสนล้านลิตร จากปกติจะอยู่ที่ 4-5 แสนล้านลิตร ซึ่งโครงการใช้น้ำมันดีเซล บี20 จะทำให้สต๊อกน้ำมันปาล์มลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสม”นายธิบดี กล่าว