อสมท จับมือAWN-TUCให้บริการโครงข่าย2.6 GHz

วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 09:12 น.
อสมท จับมือAWN-TUCให้บริการโครงข่าย2.6 GHz
"อสมท"จับมือ 2 ยักษ์ใหญ่"AWN-TUC"ให้บริการโครงข่าย 2.6 GHz ชูมิติใหม่วงการสื่อสารมวลชนไทยสร้างสรรค์สื่อโทรทัศน์ให้ตรงความต้องการผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่อาคารอำนวยการ ชั้น 1 บมจ.อสมท ได้มีการจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือบริการบนคลื่นความถี่ย่าน 2.6 GHz ด้วยเทคโนโลยี Broadband Wireless Access (BWA) ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ.อสมท) กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN), บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) และบริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการบนคลื่นความถี่ย่าน 2.6 GHz ซึ่งมี บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด คู่สัญญา เป็นผู้บริหารโครงการว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีความคืบหน้าในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องมาตามลำดับ อาทิ การได้รับการปรับปรุงเทคโนโลยีของโครงข่ายให้เป็น BWA และการได้รับเลขรหัสโครงข่าย (MNC) สำหรับเทคโนโลยี BWA โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และล่าสุดโครงการฯ ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องโดยครบถ้วนจากสานักงาน กสทช. แล้ว ทำให้ขณะนี้โครงการพร้อมที่จะดำเนินการทดลองเชิงการตลาดภายในอนาคตอันใกล้นี้

ภายในงานยังมีผู้บริหารจากพันธมิตรของโครงการ ทั้งจาก AWN,TUC และบริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด เข้าร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือใน โครงการดังกล่าว ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นปรากฏการณ์ความร่วมมือของทั้งฝั่งบรอดเคสติ้งและผู้ให้บริการโครงข่ายจาก 2 บริษัทค่ายยักษ์ใหญ่ และยังเป็นมิติใหม่ของวงการสื่อสารมวลชนของไทย ที่เป็นผู้สร้างสรรค์บริการสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบใหม่ อันตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์.