สปก.เชียงใหม่ฉาวหักคอเกษตรทำส้ม

วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 08:07 น.
สปก.เชียงใหม่ฉาวหักคอเกษตรทำส้ม
เกษตรฯ แฉ ส.ป.ก.สวนส้มเชียงใหม่จัดการที่ดิน 2 ปียังไม่คืบ แถมจับเกษตรกรรับที่ดินพ่วงกับ คนงานบริษัทสวนส้ม

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัญหาสวนส้มเชียงใหม่ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ยึดคืนจากเอกชนรายใหญ่ 3 ราย จำนวน  5,900 ไร่ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 36/2559 ที่มีการยึดในสมัย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็น รมว.เกษตรฯ จนถึงขณะนี้ ยังไม่สามารถดำเนินการจัดคนที่ไม่มีที่ดินทำ

กินเข้าไปในที่ดินแปลงดังกล่าวได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการจัดสรรคนลงไปตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่คุณสมบัติอาจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ คทช. จนเป็นเหตุให้ไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัด คนไหนในฐานะประธาน คทช.กล้าเซ็นชื่อรับรอง

ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากกลัวการฟ้องร้อง เนื่องจาก คทช.เชียงใหม่ออกประกาศให้ยื่นคำร้องเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวเดือน เม.ย. 2560 ซึ่งมีผู้สมัคร 3,000 กว่าราย โดยคณะทำงานคัดกรองรายชื่อมา 300 ราย เมื่อเดือน ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา แต่ คทช.เชียงใหม่ยังไม่พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้สมควรได้รับการจัดสรรที่ดิน เพราะมีข้อกังวลเรื่องการคัดสรรคนโดยได้ตั้งคำถามว่า เกษตรกรที่จะเข้ามารับที่ดิน ทราบหรือไม่ว่าต้องปลูกส้มเท่านั้น และต้องรับสภาพหนี้จากการทำส้มด้วย

นอกจากนี้ อาจผูกพันเป็นเกษตรพันธสัญญา ซึ่งในเรื่องนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาก โดยมองว่าเป็นไปตามคำสั่งของอดีตผู้มีอำนาจในกระทรวงเกษตรฯ ที่กำหนดให้การจัดที่ดินแต่ต้องรักษาสวนส้มไว้ ขณะที่พันธสัญญา หากเกษตรกรที่ได้ที่ดินไม่ถนัดเรื่องการปลูกส้ม ก็มีการเตรียมคนงานจากสวนส้มที่มีประมาณ 90 คน มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรในหมวดของผู้ได้รับผลกระทบจากรัฐ ทั้งที่ก่อนหน้าอดีตเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าทั้ง 90 กว่าคนมีสภาพเป็นลูกจ้างของบริษัทไม่ใช่เกษตรกร อย่างไรก็ตาม ที่ดินแปลงดังกล่าวได้มีการยึดคืนตามคำสั่งของ คสช.ที่ 36/2559 ที่ให้ยึดที่ดินคืนจากผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 3 กรณี ได้แก่ 1.ผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.ที่ไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป 2.ผู้ที่ได้รับที่ดินจาก ส.ป.ก.เกิน 100 ไร่ขึ้นไป แต่มีการเปลี่ยนมือ

และ 3.ผู้ได้รับที่ดิน ส.ป.ก. 500 ไร่ขึ้นไปและกระบวนการศาลสิ้นสุดแล้ว โดยบริษัทเอกชนที่ปลูกส้มรายใหญ่ในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย สวนส้มธนาธรประมาณ 2,144 ไร่ สวนส้มทรายทอง 3,000 ไร่ และสวนส้มเชียงใหม่มิตรเกษตร สวนส้มอมรมิตร อีกประมาณ 800 กว่าไร่

ภาพประกอบข่าว