"ประวิตร"สั่งหาตัวจนท.รู้เห็นปล่อยขยะพิษทะลักไทย ลั่นใช้ม.44หากจำเป็น

  • วันที่ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 13:28 น.

"ประวิตร"สั่งหาตัวจนท.รู้เห็นปล่อยขยะพิษทะลักไทย ลั่นใช้ม.44หากจำเป็น

บิ๊กป้อมสั่งกรมศุลกากรตรวจสอบหาคนรับผิดชอบ ปล่อยลอบนำเข้าขยะสารพิษมาในไทย ลั่นต้องยุติทันทีหากจำเป็นต้อใช้มาตรา44ก็ต้องทำ

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกฝ่ายความมั่นคง แถลงผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป.5) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน ได้สั่งการในการแก้ไขปัญหาสำหรับมาตรการเร่งด่วน กรณีการนำเข้าขยะอิเล็คทรอนิกส์ ขยะสารพิษ หรือพลาสติก 3 มาตรการ

1.ระงับการนำเข้าขยะแบบไม่ถูกต้อง ตามอนุสัญญา บรัสเซลส์

2.หากตรวจสอบพบว่าสำแดงเท็จให้ผลักดันออกนอกประเทศ ไปยังประเทศ ต้นทาง หรือประเทศที่ส่งออกโดยเคร่งครัด

3. ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิด ขยะอิเล็กทรอนิกส์ สารพิษ ที่ถูกนำเข้าไปยังโรงงานไม่ถูกต้องตามใบอนุญาต ให้ส่งกลับไปยังโรงงานที่ได้รับอนุญาตหรือนำไปกำจัดให้ถูกต้องและให้ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เสนอมาตรการต่อไปในระยะต่อไปโดยการเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาอนุญาตนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะกำหนดให้มีวงเงินประกัน หากเกิดค่าเสียหายจากการแสดงข้อมูลเท็จหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง พร้อมให้กรมศุลกากรเข้มงวด ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ที่สำแดง เป็นข้อมูลขยะ อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งสั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรม เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ โรงงานรับกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรวจสอบตามเงื่อนไขที่ได้ขออนุญาตไว้รวมถึงการเพิ่มบทลงโทษผู้ที่กระทำความผิด พร้อมเพิ่มระบบกำกับการขนส่งขยะจากท่าเรือไปยังโรงงานด้วย รวมถึงเสนอให้มีการยกเลิกการนำเข้าการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการในที่ประชุม ให้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดโดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ้าเป็นเจ้าภาพโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นประธานเป็นประธานร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย ,อุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้ง กอ.รมน. จัดตั้งเป็นคณะทำงานและพิจารณาเร่งด่วนใน 2 ประเด็น คือ

1.พิจารณาห้ามขยะสารพิษเข้าประเทศให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป , 2.หากดำเนินการตามกรอบกฎหมายที่มีอยู่ไม่ได้จะต้องใช้มาตรา 44 ก็จำเป็นต้องใช้

ทั้งนี้ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเองให้มากขึ้นโปร่งใส และอย่าให้เกิดการรับสินบน หริอรู้เห๋นเป็นใจ โดยเด็ดขาด หากพบความบกพร่อง ก็ถือว่าทุจริตในหน้าที่ ซึ่งจะต้องมีผู้รับผิดชอบกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมย้ำว่าฝ่ายปกครองต้องกวดขัน

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รายงานว่า โรงงานคัดแยกขยะในประเทศไทย มีทั้งหมด 148 โรงงาน ดำเนินการไม่ถูกต้องตามวิธีการคัดแยกขยะ ถึงร้อยละ 90 และพบว่าโรงงานกำจัดขยะ และรีไซเคิ้ล มี 7 โรงงาน ทำไม่ถูกต้อง 5 โรงงาน ดำเนินการถูกต้องเพียง 2 โรงงาน ซึ่งทั้ง 7 โรงงาน เป็นของผู้ประกอบการชาวจีน

พล.ท. คงชีพ กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร ตำหนิที่ให้มีการนำ เข้าขยะ สารพิษ ของเสียมาประเทศไทยเรานี้ มีใครรู้เห็นเป็นใจ ในการสำแดงเท็จ ให้กรมศุลกากรไปครงจสอบ เพราะตัองหาคนรับผิดชอบ ที่ ปล่อยปละละเลย

ทั้งนี้มีรายงานข่าว ว่า ในที่ประชุม พล.อ.ประวิตร ได้สอบถาม อย่างมีอารมณ์ เริ่องการนำเข้าขยะ สารพิษ ที่ผ่านมา โดยเฉพาะที่สำแดงเท็จ ว่า ปล่อยให้ เข้ามาได้ยังไง โดย สั่งการให้ ยุติการนำเช้า ทันที และหากตัองใช้ ม.44 ก็ต้องใช้

ข่าวอื่นๆ