บอลโลกฉุดท่องเที่ยว

  • วันที่ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 07:54 น.

บอลโลกฉุดท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเดือน พ.ค. ต่ำกว่า 3 ล้านคน เหตุเจอบอลโลก-ช่วงรอมฎอน ภาพรวม 5 เดือนแรก โต 12.6%

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในเดือน พ.ค. 2561 ว่า ค่าดัชนีอยู่ที่ 154.84 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยมีจำนวน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 2.75 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 6.35% ซึ่งเป็นเดือนแรกที่มีจำนวน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยต่ำกว่า 3 ล้านคน

ทั้งนี้ เป็นผลจากช่วงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก จึงทำให้นักท่องเที่ยวยุโรปลดลง 0.01% รวมถึงช่วงการถือศีลรอมฎอนของชาวมุสลิม จึงทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มตะวันออกกลางลดลงถึง 31.34% ขณะที่มีรายได้รวม 1.36 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 9% นักท่องเที่ยวจีนยังสร้างรายได้สูงสุด รองลงมาคือ มาเลเซีย อินเดีย สหรัฐ เกาหลีใต้ รัสเซีย สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และฮ่องกง

สำหรับในช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.พ.ค. 2561) มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวน 16.45 ล้านล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 12.62% สร้างรายได้รวม 8.67 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 16.11% ส่วนไทยเที่ยวไทย 4 เดือนแรกปีนี้มีจำนวน 48.5 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้น 5.7% โดยเป็นการท่องเที่ยวในเมืองหลัก 11.99 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้น 5.64% และเป็นการเที่ยวเมืองรอง 28.74 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้น 5.16% และสร้างรายได้รวม 3.56 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% โดยเมืองรองที่ได้รับอานิสงส์คือ จ.ลพบุรี บุรีรัมย์ และชุมพร สะท้อนถึงนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองได้ผล

ข่าวอื่นๆ