สหรัฐเดินสายแจงปมการค้าทวงนำเข้าหมู

  • วันที่ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 07:46 น.

สหรัฐเดินสายแจงปมการค้าทวงนำเข้าหมู

"กอบศักดิ์" ถกรับคณะสหรัฐแจงปมสงครามการค้า ไทยหวัง 2 ประเทศผนึกลงทุนอีอีซี

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายแมทท์ พอททิงเจอร์ ผู้อำนวยการอาวุโสด้านกิจการเอเชีย สภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ ได้มาเข้าพบก่อนเดินทางไปอีกหลายประเทศในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เมียนมา โดยได้อธิบายถึงการให้ความสำคัญของสหรัฐต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิก รวมถึงมุมมองในการบาลานซ์บทบาทของสหรัฐในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนประเด็นที่มองว่าสหรัฐกำลังต่อสู้ทาง การค้ากับจีนในขณะนี้ ได้อธิบายถึงความจำเป็นและความพยายามจะจัดการกับปัญหาที่กระทบกับทุกคน

นอกจากนี้ สหรัฐได้สอบถามถึงความคืบหน้ากรณีที่สหรัฐต้องการให้ไทยเปิดตลาดเพื่อนำเข้าหมูเนื้อแดงจากสหรัฐด้วย ซึ่งไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน

อย่างไรก็ตาม ได้ให้ข้อมูลศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับสหรัฐที่ได้ประกาศยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ที่เน้นการสร้างความเชื่อมโยง ทั้งด้านความมั่นคงและการค้า จึงหวังว่าไทยจะเข้ามามีส่วนร่วมกันมากขึ้น อาทิ การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ