รุมต้าน ร่างพรบ.ส่งเสริม-กำกับสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่

  • วันที่ 18 มิ.ย. 2561 เวลา 21:06 น.

รุมต้าน ร่างพรบ.ส่งเสริม-กำกับสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่

สมาชิกสหรณ์ประกาศต้านร่างกฎหมายส่งเสริม-กำกับสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ "กอบศักดิ์"แจงรัฐพร้อมนำข้อคิดเห็นจากสมาชิกไปพิจารณา

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังเป็นประธานร่วมรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ที่มีมูลค่าธุรกรรมมากกว่า 5 พันล้านบาท ต่อร่างพรบ. ส่งเสริมและกำกับสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ... ซึ่งที่ประชุมรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเสียเพื่อนำไปปรุงปรังร่างก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งกฏหมายนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ขนาดดังกล่าว

อย่างไรก็ตามหากที่สุดแล้วสมาชิกไม่เห็นด้วยก็พร้อมที่จะรับฟัง แต่ในฐานะที่เป็นฝ่ายนโยบายเห็นว่ากฏหมายนี้จะเป็นประโยชน์ เหมือนกรณีที่มีคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ที่ไม่มีสภาพเป็นหน่วยงานรัฐ แต่อยู่ในกำกับของรัฐ และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจริงมาดูแล

"เมื่อธุรกรรมการเงินของสหกรณ์มีมากกว่า 2.5 ล้านล้านบาท เห็นว่าจำเป็นที่ต้องมีหน่วยงานที่มีความชำนาญมาดูแล ลำพังจะใช้กฏหมายสหกรณ์เดิมและปรับให้มาดูแลธุรกรรมขนาดใหญ่ ก็สามารถทำได้ ซึ่งรัฐก็พร้อมรับข้อสังเกตจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัยพ์ไปพิจารณาประกอบการแก้ไข เพราะข้อเสนอเบื้องต้นคือสมาชิกไม่อยากแยกออกจากพรบ.สหกรณ์ 2542 ที่กำลังแก้ไข และที่จริงก็ไม่ได้แยกออกมาเหมือนเหมือนที่เข้าใจ เพราะทั้งหมดยังดูแลโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่จะมีคณะกรรมการมาช่วยดูแลในเรื่องของการบริหารไม่ให้เกิดปัญหาเช่นที่ผ่านมา"นายกอบศักดิ์กล่าว

นายจุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับร่างดังกล่าว โดยที่สมาชิก 99.999 % ไม่เห็นด้วยกับร่างนี้และพร้อมจะเดินขบวนต่อต้าน เพราะร่างนี้ออกมามีแต่การกำกับ ไม่มีการส่งเสริม และไม่ทราบว่าวาระซ่อนเร้นหรือไม่ จะให้หน่วยงานอื่นมาดูแลแทนหรือไม่

ทั้งนี้เห็นว่าควรไปแก้ไขเพิ่มเติมให้มีการกำกับ และส่งเสริมในร่างพรบ.เดิมปี 2542 ดังนั้นเห็นว่าไม่ควรจะออกมาทับซ้อนกับกฏหมายเดิม และเป็นการเอาพฤติกรรมของบางสหกรณ์ที่เกิดจากตัวบุคคลมาใช้แก้ไขกับสหกรณ์ทั้งหมด เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง

ข่าวอื่นๆ