ปูนใหญ่ลงทุนเพิ่มกำลังผลิต

  • วันที่ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 06:50 น.

ปูนใหญ่ลงทุนเพิ่มกำลังผลิต

ปูนใหญ่ทุ่ม 1.55 หมื่นล้านขยายกำลังผลิตโอเลฟินส์มาบตาพุดดันกำลังผลิตแตะ 2 ล้านตัน จาก 1.7 ล้านตันรองรับโครงการปิโตรเคมีครบวงจร

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)เปิดเผยว่า คณะกรรมการ บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ (MOC) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอสซีจีเคมิคอลส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นอยู่ 100% กับบริษัทในกลุ่มดาวเคมิคัล (DOW) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย SCC มีสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมใน MOC สัดส่วน 67%และกลุ่ม DOW ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในส่วนที่เหลือ 33% ได้อนุมัติโครงการขยายกําลังการผลิตของ MOC เงินลงทุนประมาณ 1.55 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังผลิตจะทําให้ MOC มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัตถุดิบและสร้างโอกาสในการใช้ก๊าซโพรเพน ซึ่งมีต้นทุนตํ่าเป็นวัตถุดิบได้ จะทำให้กําลังการผลิตโอเลฟินส์ต่อปีของ MOC จะเพิ่มขึ้น 3.5 แสนตัน โดย 85-90% เป็นเอทิลีนและการขยายกําลังการผลิตนี้จะดําเนินการควบคู่ไปกับการดําเนินงานการผลิตตามปกติของ MOC คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ของปี2564 และหลังแล้วเสร็จ MOC จะมีกําลังการผลิตโอเลฟินส์รวมต่อปี 2.05ล้านตัน จากปัจจุบัน 1.7 ล้านตัน (เอทิลีน9 แสนตัน และโพรไพลีน 8 แสนตัน) ซึ่ง MOC เป็นโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้นขนาดใหญ่ระดับโลก มีการเชื่อมโยงการผลิตอย่างครบวงจรไปยังโรงงานปิโตรเคมีขั้นปลาย ตั้งอยู่ที่ ต.มาบตาพุด จ.ระยอง เริ่มเปิดดําเนินการในเดือน เม.ย. 2553

ปัจจุบันจะเริ่มเห็นบริษัทเอกชนรายใหญ่ได้เข้าไปลงทุนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก เช่น บริษัทไออาร์พีซี (IRPC) อยู่ระหว่างร่วมทุนกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA)ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 2,000 ไร่ ที่บ้านค่าย จะใช้เงินลงทุน 7,000-8,000 ล้านบาท ส่วน ปตท. (PTT) อยู่ระหว่างดีลซื้อหุ้นบริษัท โกลว์พลังงาน มูลค่าแสนล้านบาท

ข่าวอื่นๆ