ยอดตั้งธุรกิจเติบโตคาดทะลุ8หมื่นราย

  • วันที่ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 08:08 น.

ยอดตั้งธุรกิจเติบโตคาดทะลุ8หมื่นราย

พาณิชย์ ประเมินปี 2561 ธุรกิจเกิดใหม่มากกว่าเป้าหมาย หลัง 5 เดือนขยายตัว 5% กว่า 3.1 หมื่นราย เหตุส่งออก-ท่องเที่ยวช่วยหนุน

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือน พ.ค. 2561 พบว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,865 ราย เพิ่มขึ้น 1% เทียบกับเดือน พ.ค. 2560 มูลค่าทุนจดทะเบียน 2.1 หมื่นล้านบาท ลดลง 33% เทียบกับเดือน พ.ค. 2560 ส่งผลให้การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศช่วง 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) 2561 มีจำนวน 3.10 หมื่นราย เพิ่มขึ้น 5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คาดปี 2561 จะมีนิติบุคคลจัดตั้งใหม่เข้ามาจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 8 หมื่นราย เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 7.45 หมื่นราย หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 7.38% เป็นทิศทางที่สอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างชัดเจนจากภาคการส่งออก และภาคการท่องเที่ยว ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีโอกาสเติบโตจากผลของมาตรการและโครงการต่างๆ ของภาครัฐ อาทิ มาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการไทยนิยมยั่งยืน การเร่งก่อสร้างโครงการลงทุนโครงสร้าง พื้นฐานและ พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (อีอีซี)  สำหรับประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรกเดือน พ.ค. ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร ขณะที่ธุรกิจเลิกประกอบกิจการมีจำนวน 1,014 ราย ลดลง 6% โดยมีทุนจดทะเบียนเลิกกิจการมูลค่า 4,432 ล้านบาท ลดลง 58% เทียบกับเดือน พ.ค. 2560 ส่งผลให้ธุรกิจเลิกกิจการช่วง 5 เดือน มีจำนวน 4,897 ราย ลดลง 0.72%

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ