ตั้ง ‘สุเทพ’ นั่งซีอีโอแอร์พอร์ตลิงก์

  • วันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 21:48 น.

ตั้ง ‘สุเทพ’ นั่งซีอีโอแอร์พอร์ตลิงก์

“แอร์พอร์ต เรล ลิงก์” แต่งตั้ง “สุเทพ พันธุ์เพ็ง” เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีผล 15 มิ.ย.นี้ ลุยงานรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบิน

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง เป็นกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ซึ่งผ่านขั้นตอนตากระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด นับตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป

ด้านนายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กล่าวว่าแอร์พอร์ตลิงก์มอบความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญของบริษัท ซึ่งหลังจากนี้ตนจะเร่งผลักดัน และขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้   โดยเริ่มจากแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้ในช่วงที่บริษัทต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (EEC) ได้แก่สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเภา รวมถึงเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงไปยังแถบชานเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยในอนาคตเมื่อโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (EEC) มีความชัดเจน และมีการลงนามในสัญญาร่วมกับเอกชน บริษัทก็พร้อมน้อมรับนโยบาย และประสานการทำงานร่วมกันต่อไป

นายสุเทพกล่าวต่อว่าตนจะเร่งรัดงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าให้ได้ครบทั้ง 9 ขบวนตามกำหนดระยะเวลาที่วางไว้ คือในช่วงเดือนสิงหาคม จะสามารถซ่อมบำรุงให้มีรถไฟฟ้าให้บริการได้ 8 ขบวน และภายในสิ้นปีจะสามารถซ่อมบำรุงให้มีรถไฟฟ้าให้บริการได้ครบทั้ง 9 ขบวน รวมถึงจะเร่งดำเนินการโครงการต่างๆที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการใช้บริการของผู้โดยสาร นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการนำระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้ในงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง โดยบริษัทได้แบ่งการทำงานออกเป็น 5 ระยะ ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาดำเนินการใน 4 ระยะแรกแล้วคือ ระยะที่ 1 สำรวจสถานะเบื้องต้น และอบรม ระยะที่ 2 ให้คำปรึกษาในการจัดทำเอกสาร ระยะที่ 3 ประเมินความเสี่ยง และการจัดการองค์ความรู้ ระยะที่ 4 ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ส่วนระยะที่ 5 คือ การขอการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก ขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการดำเนินการจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมินและสอบเพื่อออกใบรับรองมาตรฐาน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นและได้รับใบรับรองมาตรฐานภายในสิ้นปีนี้

ข่าวอื่นๆ